Logo Parochie

 

R.-K. Parochie
HH. Paulus en Ludger

Verbonden in Christus

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

 

 


Op zondag 12 juni wordt met een korte plechtigheid, aanvang 15.00 uur, in buurtschap de Hemmele, hoek Hemmeledijk-Boschlaan, een nieuw landkruis gezegend. Het oude kruis heeft ongeveer 50 jaar op deze zelfde plek gestaan en werd op het op Eerste Paasdag ontstoken paasvuur van Zieuwent geplaatst. Het landkruis in de Hemmele, kent een hele geschiedenis.

Het nieuwe landkruis is namelijk het derde op rij. Op 13 april 1947 zegende pastoor Goosen op ‘de meest verwijderde plek’ van de parochie een kruisbeeld. Gelet op de reisafstand naar de kerk, gold het bidden van een aantal Onze Vaders en Wees Gegroetjes op zondagmiddag bij dit kruis als een goed alternatief voor het bijwonen van het Lof.

Door verval werd in 1972 een nieuw en eenvoudig kruis, zonder corpus, opgericht. Na 50 jaar was ook dit kruis aan vervanging toe. Het nieuwe kruis, dat door pastoor De Jong zal worden gezegend, is wederom van eikenhout. De werkzaamheden aan het kruis, alsook de vervanging van de beplanting en het aanleggen van de verharding werden door de gezamenlijke buurt gerealiseerd, waarbij de gemeente Oost Gelre de materialen bekostigde. Het is een waardige en bezinnende plek geworden. Een plek om even bij stil te staan.

Klik hier voor de historie van het landkruis in De Hemmele

Op zondagochtend werd iedereen in de OLV Tenhemelopnemingkerk in Beltrum ontvangen met een kopje koffie/thee met iets daarbij. Om half elf begon de Eucharistieviering in de kerk. Na afloop van de viering was er gezorgd voor een gezellig samenzijn met een drankje en muziek van het duo Weerkommen.

Voor de vrijdagavond zijn we verhuisd naar de H. Bonifatiuskerk in Lichtenvoorde. Na een kopje koffie/thee oefenden de aanwezigen het nieuwe parochielied. Daarna was de film 'The Way' te zien over het lopen van de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella.

Vrijdagmiddag waren er verschillende soorten activiteiten.

De middag begon met een presentatie over het werk van de werkgroep Present uit Winterswijk. Hierin vertelde Anneke van Nierop over de organisatie en werkwijze van Present. Een van de activiteiten is het helpen van mensen die zelf niet, om verschillende redenen, in staat zijn een tuin te onderhouden. Onder begeleiding van Present worden hun tuinen opgeknapt door groepjes vrijwilliers. Vanuit onze parochie zijn vrijdagmiddag drie groepjes aan de slag gegaan met het opknappen van tuinen.

Voor mensen die niet actief bezig wilden zijn, was er in de H. Calixtusbasiliek de mogelijkheid om de film 'The greatest Miracle' te zien. Om 15:00 uur hield de pastoor een inleiding over de Goddelijke Barmhartigheid.

Foto's van de activiteiten in de basiliek

 

Foto's van de tuinen, van begin tot einde

 

 

 

Na de aanbidding van het Allerheiligste en een feestelijke Eucharistieviering met alle leden van het pastorale team was er om half elf koffie. Na de korte film "The road to Emmaus" kon men in tweetallen aan de Emmaüswandeling beginnen. Voor de lichamelijke versterking was er om half één een lunch.

Pastorale noodwacht
Parochie HH. Paulus en Ludger
06-190 17 292