Logo Parochie

 

R.-K. Parochie
HH. Paulus en Ludger

Verbonden in Christus

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

 

 


logo adventsactieTijdens de adventsperiode, de periode van vier weken voorafgaand aan Kerstmis vragen we via de Adventsactie aandacht voor de hoop. Hoop op de komst van het Licht. Hoop op een betere wereld. Hoop dat iedereen kan delen in overvloed en dat op een dag alle mensen een waardig leven kunnen leiden. Hoop is nooit vanzelfsprekend. Daarom vertellen we verhalen van mensen die met hun toewijding en hun liefde een verschil maken.
Kinderen die zich in hun eerste levensjaren gezond ontwikkelen, hebben meer kans op een goede toekomst en een leven zonder extreme armoede. Adventsactie gunt alle kinderen die kans. Daarom steunen we dit jaar een project in Sierra Leone. Het project richt zich op de vroege ontwikkeling van kinderen, het voorkomen van ondervoeding en kindersterfte, toegankelijke gezondheidszorg en een veilig en gezond leven.
Sierra Leone, aan de westkust van Afrika, was voortvarend bezig te herstellen van een langdurige burgeroorlog en de gevolgen van een Ebola uitbraak toen de Covid-19 pandemie uitbrak en de economie deed instorten. Het gevolg is dat meer dan de helft van de bevolking moet rondkomen van minder dan €1,15 per dag. Een groot deel van de bevolking lijdt aan ondervoeding. Jonge moeders en kinderen zijn in deze crisis het meest kwetsbaar. De gezondheidszorg in het land is ronduit slecht en de mensen hebben onvoldoende kennis van gezonde voeding en hygiëne.

De Adventsactie probeert inwoners van 15 dorpen in het district Kailahun te helpen via een project dat gebaseerd is op drie pijlers:

  • Het vergroten van kennis over voeding
  • Meer beschikbaarheid van voedingsrijke producten.
  • Bevorderen van gezonde en hygiënische leefgewoonten.

In elk dorp worden groepen gevormd van moeders die borstvoeding geven, jonge vaders en zwangere vrouwen. Zij krijgen voorlichting over gezonde voeding en elke groep krijgt zaden die rijk zijn aan vitaminen en mineralen om te planten in de moestuin. Verzorgende van kinderen onder de vijf jaar die lijden aan ondervoeding, ontvangen speciale versterkende voedingsmiddelen. De gezondheidswerkers leren hoe ze vroegtijdig gezondheidsproblemen kunnen signaleren en behandelen. Alle inwoners van het gebied krijgen, via de lokale radio en andere media, voorlichting over gezonde voeding en het belang van goede hygiëne.

U kunt dit project steunen door uw bijdrage in de collecte die tijdens de Adventsperiode wordt gehouden.
Ook kunt u het project steunen door een gift over te maken op de rekening van de Adventsactie/ Vastenactie NL21INGB 0000 0058 50 o.v.v. Sierra Leone.

Van harte aanbevolen.

Campagne foto adventsactie

Pastorale noodwacht
Parochie HH. Paulus en Ludger
06-190 17 292

Agenda

11 dec 2022
15:00
St. Joriskerk, Markt 3, Bredevoort
Adventsconcert Bredevoort
 
13 dec 2022
19:30
Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum
The Messiah van Händel zingt Kerstmis tegemoet
 
17 jan 2023
19:30
Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum
De kerken van het Midden-Oosten