Op de 4e zondag van Pasen, op zondag 30 april vierden we met bovenstaande titel.
'Ik ben de goede Herder; ik ken de mijnen en de mijnen kennen mij'. Volgens een regel in het Allujavers.
In deze viering was er aandacht met gebeden en zang, voor roepingen om Herders.
Herders die wij nodig hebben om ons, hun kudde, te kunnen leiden en naar hen, hun schapen, omzien en kennen bij naam.
Als Jezus, de goede Herder en getrouwe Heiland.