Logo Parochie

 

R.-K. Parochie
HH. Paulus en Ludger

Verbonden in Christus

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

 

 


Agenda

Dinsdag 17 Januari 2023, 19:30 Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum

De kerken van het Midden-Oosten

Onder deze titel zal Leo van Leijsen op dinsdag 17 januari 2023 in de Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum met ons in gesprek gaan. De commissie Ontmoeting & Inspiratie van de HH. Paulus- en Ludgerparochie nodigt u daarvoor van harte uit en wil u graag v.a. 19.15 uur met een kop koffie of thee welkom heten. De avond begint om 19.30 uur.
De Kerken van het Midden-Oosten zijn er veel in tal. Het zijn kerken met ieder een eigen gezicht. Sommige zijn oeroud en zijn al gesticht in de Bijbelse tijd. Andere zijn jonger, maar nog altijd oud. En dan zijn er kerken die relatief jong zijn, stammend uit de 19de eeuw.
We zullen deze avond deze kerken laten passeren met zevenmijlslaarzen. Waar verschillen ze van elkaar? Ze zijn in te delen in bepaalde groepen. We laten wat muzikale fragmenten horen van bepaalde kerken om als het ware de verschillen met ons gehoor te proeven.
Last but not least besteden we aandacht aan de positie van de meeste kerken in moslim-samenlevingen. Daarbij zal de roerige politieke situatie van de meeste landen waarin oosterse christenen leven aan de orde komen.
Leo van Leijsen is theoloog met bijzondere aandacht voor de oosterse kerken. Hij was stafmedewerker van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Hij houdt nog lezingen over het onderwerp in het land.

 

Pastorale noodwacht
Parochie HH. Paulus en Ludger
06-190 17 292

Agenda

28 feb 2023
19:30
Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum
Vasten vanuit Bijbels perspectief
 
21 mrt 2023
19:30
Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum
Filmavond met Lion