Afdrukken

Op 19 januari 2022 is in het verpleeghuis De Schutse te Rijssen in de Heer overleden:

De zeereerwaarde heer
Johannes Henricus Klein Zeggelink
Priester van het Aartsbisdom Utrecht

Pastoor Jan Klein Zeggelink was priesterzoon van de geloofsgemeenschap Beltrum. Moge hij rusten in vrede.

Hij werd geboren te Eibergen op 6 december 1931. Na zijn priesterwijding op 21 juli 1957 was
hij achtereenvolgens kapelaan te Vasse en Mander, Goor en Utrecht (H. Jacobus en Salvator).
Met ingang van 1 september 1972 werd hij benoemd tot pastor van de unit Utrecht-Noord, omvattende
de parochies St. Salvator, H. Jacobus en H. Ludgerus. Op 15 augustus 1976 volgde zijn benoeming als
pastor en deservitor van de St. Dionysiusparochie te Rijssen. Met ingang van 1 januari 1997 ging hij met
emeritaat.
Pastor Jan Klein Zeggelink groeide op in Beltrum alwaar zijn ouders een boerderij hadden. Het gezin
bestond uit twee dochters en zoon Jan. Al op vroege leeftijd ontstond bij Jan het verlangen om
priester te worden en op 21 juli 1957 werd hij te Utrecht priester gewijd.
Jan was een consciëntieus man. Hij nam zijn taak als priester uiterst serieus. De liturgie moest tot in
de puntjes verzorgd zijn. Hij begon ‘s maandags al te werken aan zijn preek voor de komende
zondag. Hij stond bekend als een meelevende pastor, een herder voor zijn kudde. Van hem is
bekend dat hij ieder gezin in Rijssen minstens tweemaal heeft bezocht. En ook nieuwe parochianen
werden door hem persoonlijk welkom geheten. Rijssen was, zo zei hij zelf, de mooiste tijd van zijn
leven. Hij las veel en hierdoor bleef hij op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in de Kerk. Zijn
brevier was hem heilig. De laatste jaren liet zijn geheugen hem steeds meer in de steek. Zijn
huisgenote Riek Kersten wist hem lang thuis te helpen, maar uiteindelijk moest hij worden
opgenomen in het verpleeghuis De Schutse in Rijssen, alwaar hij trouw werd bezocht door zijn
huisgenote. Voorzien van het sacrament van de ziekenzalving is hij daar rustig ingeslapen. Dat Jan
mag rusten in vrede. Verzoek ik u om hem in uw gebed te gedenken.

Correspondentieadres: Johan van Galenplantsoen 7a, 7461 GL Rijssen

Op zondag 23 januari 2022 is er om 15.30 uur een wake voor hem in de St. Dionysiuskerk te Rijssen,
waarna er gelegenheid is om afscheid te nemen.

De gezongen uitvaartmis is op maandag 24 januari om 11.30 uur in voornoemde kerk, waarna de
begrafenis zal plaatsvinden op het R.K. Kerkhof in Rijssen.
Ons medeleven gaat uit naar mevrouw Riek Kersten en naar zijn familie.
Moge de Heer zijn dienaar opnemen in zijn heerlijkheid.