Logo Parochie

 

R.-K. Parochie
HH. Paulus en Ludger

H. Mattheus | Eibergen

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

 

 


Berichtgeving omtrent corona

Bijna alle regels omtrent corona vervallen m.i.v. 25 september 2021, zie dit bericht voor meer informatie.

Nieuws voor locatie Eibergen


Nieuws dat bestemd is voor de locatie Eibergen wordt hier getoond zolang het relevant is.

  

Pastoraat ten tijde van de corona-pandemie

 

Het lijkt alweer heel lang geleden maar het is pas zes weken geleden dat premier Rutte op maandag 9 maart aankondigde dat we moesten stoppen met handen geven. Wie had op dat moment kunnen bedenken wat het corona-virus, de corona pandemie, zo’n invloed op ons dagelijks leven zou hebben. In de weken daarna zijn er verschillende instructies vanuit de regering en de Nederlandse Bisschoppenconferentie gekomen die grote impact hebben op ons persoonlijk leven en ons kerkelijk leven. Gelukkig zijn beide in Nederland niet helemaal stil komen te liggen. Als pastoraal team hebben wij ons de vraag gesteld hoe we pastoraal aanwezig en beschikbaar kunnen zijn in deze moeilijke tijd. In een tijd van sociale afstand terwijl de opdracht die in het Evangelie ingesloten, er juist één van nabijheid is.Verbondenheid tijdens Coronatijd

De pastor is betrokken bij de parochianen die aan zijn of haar zorg zijn toevertrouwd. Op scharniermomenten in het leven, bijvoorbeeld bij ziekte of overlijden verlangen mensen naar de pastorale nabijheid, een bemoedigend woord, een moment van gebed. Het ontvangen van een sacrament kan rust en troost bieden.

In de eerste weken van de “intelligente lockdown” hebben we moeten besluiten dat alle vieringen in besloten kring gehouden zullen worden. Koorrepetities, voorbereiding Eerste Heilige Communie, doopvoorbereiding en -vieringen en de verschillende catechese projecten moesten geannuleerd worden.

Na enkele weken is er dan toch een nieuwe situatie ontstaan. De weekendvieringen worden via de kerkradio en kerkdienstgemist.nl uitgezonden en hier worden de intenties vanuit de verschillende locaties ook voorgelezen. Aansluitend is de kerk in Lichtenvoorde en Groenlo geopend voor persoonlijk gebed, het opsteken van een kaars of even de stilte te proeven. In Groenlo wordt druk gewerkt aan Kerk-TV zodat hier, net als in Lichtenvoorde de viering kan worden bekeken via de site van kerkdienstgemist.nl.

De kerken mogen dan leeg zijn, ze zijn vol van goedheid en genade.

De persoonlijke contacten gaan veel via de telefoon, Skype, WhatsApp of Facebook.

Uitvaarten kunnen in besloten kring gelukkig nog plaatsvinden al is het afscheid en condoleren heel anders dan de nabestaanden en ook de overledene het zich hadden voorgesteld. Hoewel we gelukkig ook geluiden horen dat mensen de beperkte uitvoering in de vorm van gebedsdiensten op prijs stelt en achteraf ‘passend vindt bij de stijl van vader, moeder, opa of oma’. We hebben in goed overleg afgesproken dat, in deze bijzondere tijd, een van de pastores voorgaat in een uitvaartviering. Heeft u behoefte aan gesprek: wij zijn er voor u. Schroom dus niet om contact met ons op te nemen.

Het hoogtepunt van het kerkelijk jaar, de Goede Week, hebben we helaas ook in besloten kring moeten vieren. Uitzondering hierop was het bidden van de Kruisweg. Gelovigen konden individueel de kruisweg bidden en het lijden en sterven van Jezus Christus overwegen. De geactualiseerde teksten hebben velen aangesproken. Vele mensen maken ook nog steeds gebruik van de actie, om houdbare producten te deponeren in de manden voor de voedselbank. Het in praktijk brengen van een werk van Barmhartigheid.

Christus is verrezen. Hoe nu verder?

We lezen in deze periode na Pasen over het ontstaan van de jonge kerk. De Handelingen van de Apostelen beschrijft de nieuwe start van de leerlingen. De ruimte die we nu krijgen zouden we misschien kunnen gebruiken om te kijken hoe eenieder van ons, en op welke manier we leerlingen van Jezus Christus kunnen zijn.

Voor deze uitdaging staan we met z’n allen! als geloofsgemeenschappen. Laten we, gesteund door de Heilige Geest, naar nieuwe wegen van samen Kerk zijn zoeken en juist nu de verbondenheid blijven zoeken.

Namens het pastoraal team,

Pastor R. den Hartog

 

Katholiek worden?

De Rooms-Katholieke Kerk is een wereldkerk en bestaat uit gelovigen van alle landen.
Per jaar worden in Nederland zo rond de 750 volwassenen “katholiek”. Daar gaat vaak een langere weg aan vooraf. Een weg van ontdekkingen en het vertrouwd raken met de rijkdom van de R.K. Kerk. Misschien ook het wegslijten van vooroordelen. U kunt trouwens op elke leeftijd katholiek worden.

Het is een op weg gaan met de drie-ene God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest in het midden van de Kerkgemeenschap. Het is een proces van ingroei: uitleg krijgen ván en ervaring opdoen mét datzelfde geloof. Je leert Jezus Christus kennen en raakt zo steeds meer verbonden met het geheim van het leven en de Liefde van God. Het is wat Jezus noemt: opnieuw geboren worden (Joh. 3,3).

Het is goed ‘ergens’ op die weg contact op te nemen met “iemand van de Kerk”. Vaak zijn die gesprekken heel verhelderend en nergens zal iemand gedwongen worden stappen te zetten, waar hij/zij nog niet aan toe is. Integendeel, we hechten bijzondere waarde aan een goede en gedegen voorbereiding. Het is een keuze voor het leven! Deze voorbereidingstijd op het katholiek worden wordt ‘catechumenaat’ genoemd. Deze bijzondere periode van geloof- leerling zijn is een soort ‘verwelkomingsarrangement’, aangeboden door de parochie.

Iemand kan opgenomen worden in de RK Kerk, wanneer die:

  • van binnenuit deze stap wil zetten als antwoord op een uitnodiging van Jezus
  • het RK-geloof kent en beaamt
  • al een tijdje de zondagsvieringen meemaakt
  • zich van harte wil proberen te houden aan het geloof van de Kerk

Aan de stap gaat een periode van catechese vooraf. Die kan ingevuld worden door:

  • catechumeen cursus en andere cursussen door de pastoraal werkster
  • gesprekken met de pastoor, en een gelovige van de parochie
  • meemaken van de zondagsvieringen
  • De opname in de Kerk gebeurt door de zogenaamde initiatieriten, de drie sacramenten van het Doopsel, het Vormsel en de Eucharistie – traditioneel tijdens de Paaswake: maar door het jaar heen is het eveneens mogelijk.
  • voor iemand die al geldig gedoopt is door het uitspreken van de Geloofsbelijdenis tijdens een Mis. Meteen daarna wordt het Heilig Vormsel en de Eucharistie ontvangen.
  • voor iemand die nog niet gedoopt is door het Heilig Doopsel. Meteen daarna wordt ook het Heilig Vormsel en de Eucharistie ontvangen.

Wanneer u als volwassene er over nadenkt om katholiek te worden willen wij u daar graag bij begeleiden. U kunt contact met ons opnemen voor een persoonlijk en oriënterend gesprek met de leden van het pastoraal team. Zij zullen dan met u in gesprek gaan en in samenspraak met u een traject uitzetten om u hierop voor te bereiden. U kunt de parochie bereiken tijdens de openingstijden van het secretariaat:

Centraal secretariaat St. Ludgerparochie en St. Paulusparochie,

Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo. Telefoon: 0544 464663

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Website: www.paulus-ludger.nl

Openingstijden: ma t/m do 08:30 uur t/m 15:00 uur, vrij 08:30 uur t/m 12:30 uur.

Enkele suggesties om te lezen:

- Youcat (ISBN 9789020995466)

- Katholicisme voor Dummies (ISBN 90-430-1248-3)

Secretariaat St.Paulusparochie Groenlo

  

Rozenkrans bidden

Als u klikt op een van de links kunt u de diverse persberichten lezen met betrekking tot Rozenkrans bidden.

Persbericht Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland

Rooms-Katholieke Bisschoppenconferentie

Handleiding

 

Pastorale noodwacht
Parochie HH. Paulus en Ludger
06-190 17 292