Goede Vrijdag

Op 7 april 2023 wordt, mits voldoende goed weer, om 15:00 uur de Kruisweg gehouden bij de prachtige statiemuur op het kerkhof achter de H. Agathakerk in Harreveld. Volgend op de grote eerdere successen, zal deze wederom gezamenlijk verzorgd worden door de geloofsgemeenschappen van Harreveld, Zieuwent en Mariënvelde. Het lijdensverhaal van Christus wordt, in woord en gezang, tot leven gebracht door voorganger, lectoren, acolieten en koorzangers uit de drie dorpen.

De Kruisweg biedt, op beeldende wijze, een nabootsing van de lijdensweg die Jezus heeft ondergaan vanaf het gerechtsgebouw tot aan Zijn begrafenis. Veertien kruiswegstaties verbeelden aldus de belangrijkste gebeurtenissen van die lijdensweg. Bij iedere statie staan we stil bij het lijden van Christus, plaatsen het verhaal in deze tijd, en denken aan hen die zich op dit moment in soortgelijke situaties bevinden. We bidden voor alle mensen die momenteel een eigen kruis te dragen hebben en staan stil bij alle vormen van leed in onze wereld van vandaag.

 

De kruiswegstaties in Harreveld zijn, voor zover bekend, oorspronkelijk rond 1700 vervaardigd en stonden in een Duitse kerk. Bijna twee eeuwen later zijn de beeldwerken naar Harreveld overgebracht en in 1893 dienst gaan doen in de toen gebouwde kapel van het voormalige kasteel (later internaat). Na een grondige restauratie staan ze sinds zomer 2016 in de, speciaal hiervoor gebouwde, statiemuur op het kerkhof van Harreveld en bieden zo een unieke kans voor een Kruisweg in de open lucht.

U bent welkom

Het Meester Nijsplein, naast de kerk, biedt ruime parkeergelegenheid. De Kruisweg is goed begaanbaar per rollator en er wordt gezorgd voor enkele zitplaatsen. Bij regen wijken we uit naar de bijzondere wand-geschilderde Kruisweg in de St. Agathakerk. We nodigen iedereen van harte uit om deel te nemen aan deze bijzondere Kruisweg op Goede Vrijdag. Na afloop is er gelegenheid elkaar nader te ontmoeten met koffie / thee in de fraai onderhouden pastorietuin (bij goed weer; anders in de kerk).