Logo Parochie

 

R.-K. Parochie
HH. Paulus en Ludger

Verbonden in Christus

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

 

 


In deze Coronatijd hebben de ondernemers in ons land het moeilijk. Hoewel de overheid allerlei maatregelen treft om de ondernemers te ondersteunen, blijft het voor veel ondernemers spannend of zij kunnen overleven in deze ongewisse tijd. Hoe zal de toekomst, na Corona, er uit zien? Komen de tijden van voor de crisis terug of moeten wij naar het zogenaamde “nieuwe normaal” en hoe ziet dat “nieuwe normaal” er dan uit.

Een aantal organisaties zoals vakbonden, sommige politieke partijen en sociale bewegingen pleiten nu voor meer aandacht voor klimaat- en milieuproblemen en aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) Gaan wij naar een samenleving met meer oog voor onze leefomgeving en voor elkaar? Zoeken wij het dan dichtbij of hebben wij ook oog voor de mensen in ontwikkelingslanden?

Boeren en producenten in ontwikkelingslanden ervaren veel problemen door de Coronacrisis. Veel werk valt weg omdat er geen producten vervoerd of verscheept mogen worden. Geen werk betekent geen verdiensten en daardoor neemt de armoede toe. In dit soort landen is er geen sprake van reserves of overheidssteun.

Fair Trade International zet daarom 3,1 miljoen euro in om boerenorganisaties en Fair Trade coöperaties te ondersteunen. Het geld is enerzijds beschikbaar om op korte termijn verlichting te bieden aan producenten organisaties. Met het geld kunnen zij bijvoorbeeld beschermende materialen of medicijnen bekostigen of loon doorbetalen aan werknemers die door de Coronacrisis hun werk tijdelijk kwijt zijn. Anderzijds is het geld bedoeld voor lange termijninvesteringen als de boeren en producenten hun leven na Covid 19 weer gaan opbouwen.

Op kleine schaal kunt u de boeren en producenten ook steunen door bijvoorbeeld Fair Trade producten te kopen. In alle supermarkten en andere winkels treft u een scala aan Fairtrade producten aan. Verder kunt u natuurlijk ook terecht in de Wereldwinkel die naast food ook allerlei kunstnijverheidsproducten verkoopt. Een substantieel deel van de opbrengst wordt ingezet ter ondersteuning van boeren, producenten, hun gezinnen en plaatselijke leefgemeenschappen.

Op 21 mei 2015 gingen, na een lange periode van voorbereiding, de deuren van Inloophuis Neede voor het eerst open. Afgelopen Hemelvaart was dus het eerste lustrum van Inloophuis Neede. Dat lustrum zal, omdat het inloophuis vanwege het coronavirus nog gesloten is, op een later moment gevierd worden.

Het Inloophuis Neede is een diaconaal initiatief van de parochie HH. Paulus en Ludger. Elke donderdagochtend is van 10.00 tot 12.00 uur de grote zaal van “Het Achterhuis” open voor mensen die graag andere mensen willen ontmoeten en zo hun sociale netwerk willen vergroten. Onze slogan luidt dan ook: “Omdat de ander er is”. Het inloophuis is een open, gastvrije en veilige plek waar gasten elkaar in een ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten. Onder het genot van een kopje koffie of thee kunt u een praatje maken, een krantje lezen of een spelletje doen. Gezelligheid en respect voor elkaar staan voorop in het inloophuis!

Er zijn altijd twee gastvrouwen of gastheren aanwezig die koffie en aandacht schenken. Tweemaal per maand is er na afloop ook een gezamenlijke broodmaaltijd. Het aantal gasten varieert van 6 tot 10 personen op een ochtend.

Zoals gezegd is het inloophuis momenteel gesloten vanwege het coronavirus. Toen duidelijk werd dat de sluiting langere tijd zou gaan duren hebben we contact gezocht met onze vaste gasten. Met de gasten die daar prijs op stellen is er sindsdien wekelijks telefonisch contact. Zo kan het Inloophuis Neede hen toch een luisterend oor bieden.

Omdat een groot aantal vrijwilligers en gasten tot de risicogroepen behoort (i.v.m. leeftijd en/of gezondheid) gaan in ieder geval in juni de deuren nog niet weer open. Via de website (www.inloophuisneede.nl) wordt t.z.t. bekend gemaakt wanneer we weer open gaan. Op deze site staat ook meer informatie over wat het Inloophuis Neede te bieden heeft.

Gerard Bartels, coördinator
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

 

 

“Alleen God is goed” Markus 10: 18

Beste parochiaan,

Mijn naam is Musie Sium, afkomstig uit Eritrea en inmiddels genaturaliseerd tot Nederlander. Ik ben in 2000 in Nederland gekomen en sinds december 2005 woon ik samen met mijn echtgenote en drie kinderen in Eibergen, gemeente Berkelland. Ik ben fulltime tolk en vertaler en ik voer mijn werkzaamheden in het hele land uit daar waar dat nodig is. Naast mijn privé leven ben ik actief in de Eritrese Rooms-Katholieke gemeenschap in Nederland. Ik ben de contactpersoon tussen de Eritrese Katholieke gemeenschap en de Nederlandse Kerkprovincie, voornamelijk het bisdom Haarlem-Amsterdam. De Eritrese gemeenschap is verspreid in alle provincies en bisdommen. Ik probeer samen met mijn kerkgenoten om voor de Eritrese Rooms-Katholieken hier in Nederland eigen eucharistievieringen te organiseren door eigen priesters om de beurt hierheen te laten komen. De Eritrese Katholieke Kerk heeft een Oosterse liturgie die afwijkt van die van de Latijnse liturgie Daarnaast gebruiken wij onze eigen taal waardoor het ook voor de nieuwkomers mogelijk is om deel te nemen aan de kerk activiteiten. Wij proberen de Eritrese katholieken aan te moedigen om actief te worden bij de parochie in hun woonplaats, met behoud van de Eritrese Katholieke identiteit en rituelen. Na vijf jaar is het ons eindelijk gelukt om een Eritrese priester hier in Nederland te krijgen die de geestelijke zorg van de Eritrese Katholieke gemeenschap op zich neemt. Dit was niet mogelijk geweest zonder de hulp van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

In het heilig evangelie van Markus hoofdstuk 10 vers 18 zegt Jezus “Niemand is goed dan God alleen”

De Voedselbank Oost-Achterhoek helpt mensen die onder het bestaansminimum moeten leven aan een wekelijkse aanvulling op hun voedsel in de vorm van een goed voorzien voedselpakket. Momenteel hebben wij maar liefst rond de 350 gezinnen als klant.
Tegelijkertijd willen wij voedselverspilling tegengaan dus wij verstrekken goed voedsel dat ons gratis beschikbaar wordt gesteld door landelijke bedrijven, supermarkten, bakkers e.a. voedselleveranciers. Dit voedsel zou anders weggegooid worden (vanwege een verpakking, verkeerde hoeveelheid, etc). Via acties krijgen wij ook voedsel van kerken, scholen e.a.
Dit gratis voedsel stellen wij ook gratis beschikbaar. Dat doen wij met 155 vrijwilligers die zich elke week weer zonder betaling inzetten voor de arme medemens. Van hen werkt de helft ongeveer in ons distributiecentrum in Lichtenvoorde en de andere helft vrijdags in de 12 uitgiftepunten in dorpen in de onderstaande 5 gemeenten. Het voedsel halen wij op bij regionale voedselbedrijven met onze vier koelbussen met aanhangers die de hele week op pad zijn. Te koelen producten bewaren wij in een zeer grote koeleenheid, diepvriesproducten bewaren wij bij – 20 graden in drie zeer grote vrieseenheden.
Ons pand wordt gehuurd. De 5 gemeenten waarbinnen wij werken (met 12 uitgiftepunten waar de klant het pakket ophaalt) zijn: Aalten-Dinxperlo, Berkelland, Oost-Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk. Zij subsidiëren gezamenlijk (naar het aantal cliënten per gemeente) de huur en energiekosten, samen € 45.000,- per jaar.
Onze overige kosten (ook nog eens € 45.000,- per jaar) moeten wij uit giften zien te ontvangen.

Doelstelling:
De Zonnebloem is een landelijke organisatie die het leven van mensen met een lichamelijke beperking en dat van haar vrijwilligers wil verrijken door sociale en recreatieve activiteiten mogelijk te maken.
De Zonnebloem is er voor iedereen met een fysieke beperking. Jong en oud. Wie je ook bent en wat je ook graag doet, mensen met een lichamelijke beperking moeten zorgeloos en vanzelfsprekend kunnen meedoen.
(‘Zorgeloos’ betekent hier, dat iemand met een lichamelijke beperking niet gehinderd zou mogen worden, door meer praktische zorgen dan ieder ander.)
We willen graag, dat mensen uit een sociaal isolement komen dat wordt veroorzaakt door een fysieke beperking.

De Zonnebloem is weliswaar een landelijke organisatie, maar de lokale afdelingen zijn vergaand autonoom. Er is een jaarprogramma, waarin ook uitjes zijn opgenomen. Deze uitjes variëren van klein (ca. 7 tot 15 personen), tot groot (30 tot 40 personen). Er wordt naar gestreefd om de eigen bijdrage daarvoor zo beperkt mogelijk te houden (beperken van financiële drempels). Om die reden is extra geld nodig dat wordt verkregen via sponsors, donaties, collecties en ook via de loterij.

Bij de Zonnebloem draait het om mensen. Al meer dan 70 jaar. We brengen ze bij elkaar. Staan voor ze klaar. En zetten alles op alles om mensen met een beperking een onvergetelijke dag te bezorgen. Een fysieke beperking hoeft wat ons betreft nooit een belemmering te zijn. We willen dat iedereen volop van het leven kan genieten.
Wil jij mensen leren kennen met wie het klikt? Wil je eropuit, om dat te doen wat je leuk vindt? Eens een keer mee op vakantie? Dan moet dat kunnen!
(NB. Kijk op de site om de mogelijkheden en hulpmiddelen voor uitjes zelf te zien, meer dan u denkt)

Daarom blijven we dat doen waar we altijd al goed in waren: contacten leggen, gezelligheid brengen, activiteiten organiseren en vakanties mogelijk maken. En we komen met nieuwe oplossingen. Zo bieden we verspreid over heel Nederland de Zonnebloem rolstoelauto te huur aan. En zorgen we er samen met attractieparken en musea voor, dat deze toegankelijker worden voor mindervaliden.
Denk nou niet, dat alleen de mensen met een lichamelijke beperking plezier hebben, ook onze hulpverleners/ vrijwilligers genieten en zijn voldaan bij een goed verlopen evenement!

Voor iedereen met een fysieke beperking
Of ken je iemand met een fysieke beperking die dat graag zou willen? Neem dan contact op en kijk met ons naar de mogelijkheden.
Er is een goede website met informatie zowel voor de Landelijke organisatie als voor de lokale clubs. Even via internet zoeken en je krijgt antwoord op alle vragen, is het niet via de websites dan via telefonisch contact of e-mail!
Landelijke organisatie
Lokale organisatie in Eibergen (lokale site met verhalen over de uitjes)
Facebook Zonnebloem Eibergen (ook te bekijken als je geen facebookaccount hebt)
O ja, we hebben altijd behoefte aan vrijwilligers. Interesse? Neem contact op!

Secretariaat: tijdelijk Frieda van Enk tel.: 0545 - 477 815

 

Pastorale noodwacht
Parochie HH. Paulus en Ludger
06-190 17 292

Agenda

28 feb 2023
19:30
Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum
Vasten vanuit Bijbels perspectief
 
21 mrt 2023
19:30
Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum
Filmavond met Lion