Afdrukken

LICHTENVOORDE - In oktober gaat er opnieuw een Alphacursus van start in Oost Gelre. Marc Wolterink heeft vorig jaar met de cursus meegedaan en heeft daarna besloten mee te doen in het Alphateam. We spreken met Marc in zijn huiskamer.

Ik ben in het dagelijks leven docent plantenteelt en groenvoorziening op AOC-Oost in Twello. De mensen in Lichtenvoorde zullen mij meer kennen als een vrijwilliger van de kerk. Ik ben acoliet in de RK parochie en lector. Als kind heb ik het hele gebeuren altijd interessant gevonden. Daar deed je gewoon aan mee. Voor mij is de liturgie in de kerk een ontmoeting met Jezus. Maar geloven is niet alleen wat er in de kerk gebeurt. Het moet in het dagelijkse leven gebeuren. Als actieve kerkganger denk ik dat kerken minder in zichzelf gekeerd en meer naar buiten gericht en anders kerk kunnen zijn. Maar hoe dat proces zal gaan, dat vind ik zelf ook spannend.

Mijn interesse in Alpha werd gewekt toen een medereiziger naar Taizé (oecumenisch klooster in Frankrijk) mij daarover vertelde. Ook een collega op school had ervaring met de Alphacursus. Dat wekte mijn interesse. Sowieso boeit het gesprek met elkaar over wat je beweegt en waar je warm voor loopt mij. Daarom ben ik vorig jaar met de cursus mee gaan doen en het is me zo bevallen dat ik me er ook graag voor wil inzetten. De cursus is een laagdrempelige manier om met elkaar in gesprek te zijn. Ik merk dat veel mensen geïnteresseerd zijn in het hogere. Mijn leerlingen weten ook dat ik ben te verleiden tot een gesprek daarover en ze weten me af te leiden van de lesstof. In zulke gesprekken gaat het niet over de leer, maar over hoe ik de dingen beleef en hoe anderen het beleven. 

Verbazing

Wat mij verbaast, is dat de het verhaal van Jezus bijna 2000 jaar actueel werd gevonden. Pas een tiental jaren wordt het verhaal als achterhaald beschouwd. Ik vind het boeiend om te horen hoe mensen daarover denken. Er is een beeld dat je van het geloof niet veel mag. Maar Jezus was er niet op uit het leven van mensen in te perken maar rijker te maken. En dat rijke is er onder andere wanneer de mens naast je belangrijk is. Als je met elkaar in verbinding bent. Het gesprek over geloven stimuleert me en inspireert me en het is een prima manier om met elkaar verbonden te zijn.

De Alphacursus start op 4 oktober met een introductieavond, daarna volgen er nog 10 avonden. Een cursusavond start met een gezamenlijke maaltijd waarna de bespreking van het onderwerp volgt. De cursus wordt georganiseerd door de St. Paulusparochie in Groenlo en geloofsgemeenschap LICHT.