Verdieping van ons gedoopt-zijn als basis voor ons-kerk zijn op maandag 8 april 2024 in de Ludgerzaal in Lichtenvoorde om 19:30 
uur. Voor meer informatie kijk hier .