Logo Parochie

 

R.-K. Parochie
HH. Paulus en Ludger

O.L. Vrouw van Lourdes | Mariënvelde

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

 

 


20 december 2021, WEER VERANDERINGEN IN VIEREN ROND KERSTMIS

Kerstavond twee online vieringen.
Eerste Kerstdag twee online vieringen, overige vieringen voor Eerste Kerstdag vervallen.
Vanaf Tweede Kerstdag maximaal 50 personen per viering en reserveren is verplicht.
Maximaal 4 zangers per viering.

Zie de pagina Veranderingen door verscherpte maatregelen voor meer informatie.

Op zondagmorgen 16 januari trokken bijna 40 mensen naar de Christus-Koningkerk in Lievelde. De kerk was goed verwarmd, we waren welkom.

Alle geloofsgemeenschappen van de Oecumenische Raad waren vertegenwoordigd: de Koptisch orthodoxe geloofsgemeenschap, de NH-gemeente uit Groenlo en de 3 katholieke geloofsgemeenschappen van Beltrum, Groenlo en Lievelde.

Het was de jaarlijkse viering aan het begin van de Week van Gebed voor Eenheid. Dit jaar had de Wereldraad van Kerken christenen in het Midden-Oosten benaderd met het verzoek de dienst voor te bereiden. Mooi aan deze dienst was, dat er ook welluidende gezangen uit Syrië, Armenië en Egypte te horen waren, naast mooie Gregoriaanse gezangen van cantores van het Lieveldse herenkoor. Ook konden we samen zingen.

Het thema van de dienst was “licht in het duister”. Als christenen worden we aangemoedigd om ook als die ster te zijn en anderen te wijzen naar Jezus. Iedereen kreeg de gelegenheid een wens op een ster te schrijven. Mooie woorden en wensen waren er te lezen: heel veel licht in de wereld - dat er vrede mag komen – verbondenheid – saamhorigheid – innerlijke
vrede – licht maakt iedereen zichtbaar – verdraagzaamheid – geef licht aan elkaar – geloof – genade – vertrouwen – hoop.
De ster van Betlehem nodigt ons uit om samen op zoek te gaan naar Christus die het licht der wereld is. Gesterkt door het samenzijn ging na de dienst ieder zijns weegs om de ster te volgen en onze christelijke opdracht gezamenlijk uit te voeren.

 

Peter Müller

Hallo vormelingen, beste ouders,

Het is alweer eventjes geleden dat we samen dat bijzondere moment mochten vieren van het sacrament van het Heilig Vormsel.
We hopen dat de glow-in-the-dark rozenkrans een gepast cadeau is gebleken en dat deze een bijzonder plekje heeft gekregen en ’s avonds bij het slapen gaan nog ‘nagloeit’ als de dag afgesloten wordt.
Afgelopen weekend is een bijzondere jaarlijkse gebedsweek om eenheid onder Christenen gestart die loopt van 16 tot en met 23 januari.
Zondag 16 januari is deze week gestart met een oecumenische viering in Lievelde om 10.00 uur.

Tijdens deze week staan christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Bethlehem.
Dit verwijst natuurlijk naar het Kerstfeest dat we ook nog maar kort geleden vierden.
Een licht dat schijnt in het donker en de weg wijst naar Jezus. Het thema ‘Licht in het duister’ is toepasselijk in deze tijd.
We leven in een wereld die uitziet naar licht in de duisternis, naar versoepelingen van de regels bijvoorbeeld en weer naar school mogen gaan. Of misschien heb je zelf nog wel heel andere dingen die om licht en oplossingen vragen.

Wanneer je op onderstaande link klikt, dan kom je op een pagina waarop je leuke korte informatie vindt die je beslist bekend in de oren klinkt vanuit het gezellige weekend dat we samen mochten meemaken. Weet je nog van Jezus die vanuit de kofferbak aanklopte en het stuur (van jouw leven) wilde overnemen …?
Klik maar op onderstaande link en je zult het zelf horen en zien. Meld je via de site aan en je doet mee.

https://www.stronglife.nl/2021/12/week-van-gebed-stronglife/

Je kunt dit beluisteren waar en wanneer je maar wilt, ook via je smartphone. Volg ons op YouTube en Instagram.

Veel suuk6! En veel inspiratie toegewenst vanuit de parochie.

Via de website, app, mail of via het parochieblad, kun je ons laten weten wat je ervan vond.
Zo houden we contact. En dat vinden we belangrijk.

Met vriendelijke groet, namens de werkgroep en de pastores,
Carla Roetgerink.

De Ludgerwandeling van 6 februari in Lichtenvoorde kan helaas niet doorgaan. De huidige coronamaatregelen laten het helaas niet toe om de wandeling door te laten gaan.

 

 

In het parochiebestuur van de HH. Paulus en Ludger zijn we op zoek naar een

BESTUURSLID GEBOUWEN (m/v)

Doel van de functie:

Het behartigen van de portefeuille gebouwen in het parochiebestuur ten dienste van de geloofsgemeenschappen in de parochie.

Missie van de parochie:

Onze parochie wil zich inzetten voor de verkondiging van het Evangelie. We zien het als onze opdracht om in een veranderende wereld als leerling van Jezus Christus in onze tijd getuigen te zijn van geloof, hoop en liefde voor God en de mensen.

Het parochiebestuur:

bestaat uit acht personen en wordt ondersteund door (beheer)commissies, werkgroepen en het parochiesecretariaat. Het parochiebestuur faciliteert zakelijk het pastorale team, vrijwilligers en gemeenschappen in hun taken, functioneert als een collegiaal bestuur en vergadert maandelijks.

Het bestuurslid gebouwen:

  • bereidt voor en geeft mede uitvoering aan het gebouwenplan;
  • is verantwoordelijk voor het mede voorbereiden van noodzakelijk onderhoud aan gebouwen in een meer-jaren-onderhoudsplan en coördineert de uitvoering ervan;
  • onderhoudt contact met het bouwtechnisch bureau dat het meer-jaren-onderhoudsplan opstelt, de gebouwen inspecteert en voorstellen doet voor noodzaak en nut van onderhoud;
  • onderhoudt contacten met de plaatselijke gebouwenbeheerders van de beheercommissies en met de functionaris voor bouwzaken van het aartsbisdom.

Beste medegelovigen,
 

Vandaag, woensdag 22 december 2021, moeten wij u weer informeren over wijzigingen. Hierover is vandaag ook een extra nieuwsbrief verstuurd.

De effecten van de omikron-variant van het coronavirus zijn nog onbekend maar de voorspellingen vervullen velen met grote zorgen. Onze bisschoppen roepen op om uiterst voorzichtig te zijn. Zij hebben daarom de voorschriften aangescherpt.
Eerder kwamen de vieringen die na 17:00 uur waren gepland te vervallen.

Een belangrijke verdere aanscherping is, dat er bij de vieringen die voor 17:00 uur worden gehouden maar maximaal 50 kerkgangers kunnen worden toegelaten.
Voor Eerste Kerstdag kom je zó aan dit aantal. Ook bereikten ons geluiden van locaties die grote vraagtekens hebben bij het laten doorgaan van de geplande kerstviering in hun locatie. Het gaat dan om vragen rond logistiek, maar ook over inzetbaarheid van vrijwilligers, veiligheid en het niet willen teleurstellen van belangstellenden bij grotere toeloop.

We hebben als bestuur en team daarom besloten om voor Eerste Kerstdag hetzelfde te doen als voor Kerstavond.
Concreet betekent dit dat u zowel op Kerstavond als op Eerste Kerstdag alleen online via www.kerkdienstgemist.nl de eucharistie mee kunt vieren.

Kerstavond:

  • Groenlo: 20:00 uur door pastoor De Jong en pastoraal werkster Roetgerink, m.m.v. cantores Vocales
  • Lichtenvoorde: 21:00 uur door Mgr. Hoogenboom en diaken Peters, m.m.v. cantores

Eerste Kerstdag:

  • Groenlo: 9:30 uur door Mgr. Hoogenboom en pastoraal werkster Roetgerink, m.m.v. cantores
  • Lichtenvoorde: 11:00 uur door pastoor De Jong en diaken Peters, m.m.v. cantores

Alle andere geplande vieringen op Eerste Kerstdag vervallen. 

De bezetting van de koren hebben de bisschoppen naar beneden bijgesteld tot maximaal vier cantores. 

De vieringen van Tweede Kerstdag én de vieringen die daarna volgen, dus ook in januari, zijn toegankelijk voor maximaal 50 personen. Men dient online te reserveren via de vieringenpagina op de website www.paulus-ludger.nl. Dit kan tot uiterlijk vrijdag 12.00 uur. Werkgroepen, die voor Tweede Kerstdag en daarna gepland staan, maken met hun eigen beheercommissie een eigen afweging of zij de viering doorgang laten vinden. Bestuur en team kunnen en willen locaties en vrijwilligers niet dwingen tot medewerking aan vieringen, wanneer zij aarzelingen kennen rond hun veiligheid.  Voor u is het daarom van belang dat u het actuele rooster van vieringen op onze website raadpleegt.
De vieringen, in het weekend en de doordeweekse, voorgegaan door pastoraal team vinden vooralsnog doorgang. 

De basisregels rond de bestrijding van corona (thuisblijven bij klachten, anderhalve meter etc.) dienen altijd in acht te worden genomen.
Koffiedrinken na een viering, ook bij een doordeweekse viering, komt helaas ook te vervallen.
De secretariaten van de geloofsgemeenschappen hebben een bericht gekregen over het doorgeven van gebedsintenties naar de kerken waar gevierd wordt.

Uitvaartvieringen kunnen doorgang vinden in onze kerkgebouwen met inachtneming van de anderhalve meter maatregel. Afhankelijk van de grootte van het kerkgebouw kunnen daarbij 100 belangstellenden aanwezig zijn. Uitvaartvieringen in Groenlo en Lichtenvoorde kunnen met beeld en geluid worden uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl

Met dit bericht beseffen wij dat het de zoveelste domper is!
Daarom vragen wij nu ook weer om uw begrip!

Namens het pastoraal team en het parochiebestuur,
Pastoor H.A.M. de Jong

Pastorale noodwacht
Parochie HH. Paulus en Ludger
06-190 17 292

Agenda

15 feb 2022
19:30
Beltrum, Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk
Filmavond
 
08 mrt 2022
19:30
Beltrum, Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk
Godfried Bomans - Zijn katholicisme werd steeds minder katholiek
 
29 mrt 2022
19:30
Beltrum, Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk
Leo Fijen, Geloof beleven
 
21 apr 2022
19:30
Locatie nog nader te bepalen
Een nieuw begin, Together days
 
22 mei 2022
14:00
Eibergen, De Oude Mattheüs, Grotestraat 50
Flamenco als spirituele oefening