Afdrukken

Nieuws van het parochiebestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 17 april 2021:

 

Pastoraal

Bestuur

Personeel en Vrijwilligers

Geloofsgemeenschappen

Gebouwen en beheer

Financiën

Communicatie

Begraafplaatsen

 

De volgende vergadering van het parochiebestuur staat gepland op 15 mei 2021. 

Namens de parochie HH. Paulus en Ludger,
Berry Brockötter, portefeuille Communicatie