Afdrukken

Nieuws van het parochiebestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 15 mei 2021:

 

Pastoraal

 

Bestuur

Personeel en Vrijwilligers

 

Gebouwen en beheer

 

Financiën

 

Portefeuilles

Communicatie

 

Geloofsgemeenschappen

 

Begraafplaatsen

 

De volgende vergadering van het parochiebestuur staat gepland op 19 juni 2021.

 

Namens de parochie HH. Paulus en Ludger,

Berry Brockötter, portefeuille Communicatie