Afdrukken

"Naar U gaat mijn verlangen, Heer." Onder deze titel staan wij onder leiding van Ad de Keyzer stil bij psalmen in het algemeen en psalm 25 in het bijzonder. Ad de Keyzer is medewerker aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen.
De 150 psalmen zijn het gebedenboek van de Bijbel. In deze gebeden hebben mensen alles wat er in hun leven toe doet, neergelegd voor God; niets blijft onbesproken, er is niets wat het daglicht niet kan verdragen.
Daarom kunnen de psalmen voor ons een richting wijzen op onze levensweg. Voor wie zoekt naar zingeving, voor wie nadenkt over leven en dood, voor wie kampt met ziekte en gezondheid: voor hen kunnen de psalmen lucht geven, een steun zijn in de rug, uitzicht bieden.
Aan de hand van psalm 25, een psalm die in de Adventstijd een centrale liturgische plaats heeft gekregen, proberen we de betekenis op het spoor te komen die de psalm voor ons kan hebben.
Op dinsdag 7 december heet de commissie Ontmoeting & Inspiratie u vanaf 13:45 uur met een kop koffie/thee graag welkom in de in de Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum. De middag begint om 14.00 uur.
Uiteraard worden alle dan geldende maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het corona-virus in acht genomen. Aanmelden is niet nodig.

(update 30 november: deze bijeenkomst is van de avond naar de middag verplaatst i.v.m. coronamaatregelen)