Logo Parochie

 

R.-K. Parochie
HH. Paulus en Ludger

O.L. Vrouw van Lourdes | Mariënvelde

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

 

 


Berichtgeving omtrent corona

Bijna alle regels omtrent corona vervallen m.i.v. 25 september 2021, zie dit bericht voor meer informatie.

Zie hier voor een bericht voor de regels voor koorzang.

Lees in Nieuwsflits 4 hoe het pastoraat in coronatijd vorm heeft gekregen.

Link naar Nieuwsflits 4

Decreet tot onttrekking aan de goddelijke eredienst van de kerk van de HH. Martelaren van Gorcum te Rekken.

Op 21 mei 2021 heeft Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, het decreet uitgevaardigd om de kerk van de HH. Martelaren van Gorcum te onttrekken aan de goddelijke eredienst. Het decreet is een gevolg van het voorgenomen beleid van het Parochiebestuur HH. Paulus en Ludger, zoals neergelegd in het bestuurlijk Beleids- en Gebouwenplan. Wij stellen u via deze mededeling in kennis van dit decreet. Binnen een termijn van 10 nuttige dagen, te weten tot en met 30 mei 2021, kunt u aan de Aartsbisschop een aangetekend verzoek richten voor verbetering of herziening van dit decreet.

U kunt hier het decreet lezen.

Het Parochiebestuur HH. Paulus en Ludger.

 

Per 1 januari 2022 ontstaat in het parochiebestuur van de HH. Paulus en Ludger de vacature van BESTUURSLID COMMUNICATIE (v/m)

Doel van de functie:

Het behartigen van de portefeuille communicatie in het parochiebestuur ten dienste van de geloofsgemeenschappen en parochianen in de parochie.

Plaats in de organisatie:

Onze parochie wil zich inzetten voor de verkondiging van Gods blijde boodschap. We zien het als onze opdracht om in een veranderende wereld als leerling van Jezus Christus in onze tijd getuigen te zijn van geloof, hoop en liefde voor God en de mensen. Een optimale communicatie is hierbij belangrijk.

Het parochiebestuur bestaat uit acht personen en wordt ondersteund door de stafmedewerker en het parochiesecretariaat. Het parochiebestuur faciliteert zakelijk het pastorale team, vrijwilligers en gemeenschappen in hun taken, functioneert als een collegiaal bestuur en vergadert maandelijks.

Het bestuurslid voor communicatie wordt ondersteund door personen die deskundig zijn op het gebied van communicatie, media en technieken. 

Op 6 juni, de tweede zondag na Pinksteren, vieren we het Hoogfeest van het Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus, kortweg: Sacramentsdag. We vieren dat Jezus Christus zichzelf onder de gedaanten van brood en wijn aan ons geeft als voedsel en voortdurend onder ons wil blijven door middel van zijn waarachtige tegenwoordigheid in de geconsacreerde offergaven en in elke katholieke kerk in het tabernakel aanwezig is. De eerbied die we in onze Kerk voor de eucharistische gaven kennen, wordt op deze feestdag tot uitdrukking gebracht. We zijn blij dat nu weer meer mensen aanwezig zijn bij de eucharistieviering. Het online vieren, de geestelijke communie maakten echter dat velen zich op deze wijze verbonden weten en wisten. Jezus’ aanwezigheid en werkzaamheid in onze wereld kan door geen enkele beperking geblokkeerd worden.

In de H. Calixtusbasiliek te Groenlo wordt, naast de eucharistieviering van 9.30 uur, Sacramentsdag gevierd met een plechtig Lof, aanvang 17.00 uur en toegankelijk voor maximaal 110 kerkgangers die zich aanmelden via het reserveringsysteem op de website, telefonisch via 06-83137102 of bij de coronadeurwachters van de basiliek. Thuismeevierders opgelet: via www.kerkdienstgemist.nl en kerkradio wordt dit Lof uitgezonden.

Sacramentsdag, een dag van grote dankbaarheid!

Pastoor H.A.M. de Jong

Oproep aan allen in het Aartsbisdom Utrecht om in gebed verbonden te zijn tot overwinning van de coronaviruspandemie

RozenkransUtrecht, 1 mei 2021

Broeders en zusters in Christus,
De Meimaand is begonnen. In het bijzonder vereren wij deze maand Maria, de Moeder van de Heer en de Moeder van de Kerk. In alle Mariabedevaartplaatsen ter wereld wordt deze maand veelvuldig de rozenkrans gebeden mede tot intentie van de overwinning op de coronaviruspandemie. Ook de talrijke slachtoffers die de dood hebben gevonden en vinden door de besmetting met dit virus worden aan de voorspraak van Maria toevertrouwd, opdat zij hen tot de poort van de hemel geleidt. Hierbij roep ik alle gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht op om vooral deze Meimaand in gebed met elkaar verbonden te zijn dat de coronaviruspandemie spoedig overwonnen zal worden, in het bijzonder door het bidden van de rozenkrans. Laten we daarbij zeker ook denken aan en bidden voor de allerarmsten die alle noodzakelijke medische zorg en andere hulp ontberen. De beelden die ons uit India en Brazilië hebben bereikt zijn diep tragisch en spreken voor zich. Bidden we ook voor allen die eenzaam zijn, wanhopig en dagelijks de pijnlijke gevolgen dragen van besmettingen met het coronavirus. Moge de Heer hen kracht geven bij dit alles en uitkomst. Laten wij ook bidden dat veel mensen in deze duistere tijden weer leren hun leven in Gods hand te leggen op voorspraak van de H. Maagd Maria, de H. Jozef en alle heiligen.

+ Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht

Pastorale noodwacht
Parochie HH. Paulus en Ludger
06-190 17 292