Logo Parochie

 

R.-K. Parochie
HH. Paulus en Ludger

O.L. Vrouw van Lourdes | Mariënvelde

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

 

 


Berichtgeving omtrent corona

Bijna alle regels omtrent corona vervallen m.i.v. 25 september 2021, zie dit bericht voor meer informatie.

Zie hier voor een bericht voor de regels voor koorzang.

Nieuws van het parochiebestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 17 april 2021:

 

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten een beperkte verruiming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen. De verruiming geldt alleen voor grote kerkgebouwen die meer dan 300 reguliere zitplaatsen hebben. In deze grote kerken mag met ingang van 29 april maximaal tien procent van het totale aantal zitplaatsen bezet zijn. De huidige fase van de coronapandemie, die als ‘zeer ernstig’ geldt, laat nog geen verdere versoepeling toe vinden de bisschoppen.

In kerkgebouwen met minder dan 300 zitplaatsen blijft het aantal gelovigen dat bij een viering aanwezig kan zijn, beperkt tot maximaal 30. De bisschoppen benadrukken dat de huidige Covid-cijfers nog steeds vragen om voorzichtigheid en terughoudendheid. Daarom blijft het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ binnen de Rooms-Katholieke Kerk ook voor grote kerken onverkort gelden met alle regels over het onderling houden van afstand, reserveren, hygiëne enzovoort. Vanaf het begin van de pandemie hebben de bisschoppen gezegd dat de kerk geen bron van besmetting mag worden. De bisschoppen zijn de parochies daarom dankbaar voor hun inzet om ook met de beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen het protocol zorgvuldig te blijven uitvoeren.

 

Met vriendelijke groet,
pastoor H. de Jong

Regelmatig blader ik even door het boek in de Mariakapel. Mensen komen hier tot rust. Ze komen met hun zorgen, vragen en dankbaarheid bij Maria. Ik lees over zorgen om zieke mensen, behoud van werk, over relaties, een gebed om uitkomst, om rust voor een gestorvene en kracht om verder te kunnen. Ook dankbaarheid is een terugkerende bede. Soms staat er een hartenkreet opgetekend in het boek of een kort ‘dank u’.
In de maand mei hebben we bijzondere aandacht voor de Moeder van de Heer. Mei, in het voorjaar, de Paastijd betekent nieuw leven. Wat doods was laat weer nieuw leven zien. We denken aan vruchtbaarheid, aan het moederschap. We verlangen naar ruimte en een einde van corona.
Gedurende de meimaand wordt in vele kerken de rozenkrans gebeden. In onze parochie openen en sluiten we deze maand met een Marialof met een moment van uitstelling van het Allerheiligste Sacrament.
Het openingslof is op zondag 2 mei om 17.00 uur in de H. Calixtusbasiliek in Groenlo, het sluitingslof op 30 mei in de H. Bonifatiuskerk in Lichtenvoorde, ook om 17.00 uur.
Maria wijst ons op Jezus, haar Zoon. Via Maria komen we bij Hem om rust en verlichting te vinden. Maria is de gezegende onder de vrouwen. Haar lofzang begint met: “Mijn hart prijst hoog de Heer” (Lc. 1, 46).
Pastoor H.A.M. de Jong

Het parochiebestuur heeft het bericht van de aartsbisschop ontvangen dat, in verband met het samengaan van de voormalige parochies St. Ludger en St. Paulus, de H. Calixtusbasiliek in Groenlo is aangewezen als eucharistisch centrum van de parochie HH. Paulus en Ludger. De aartsbisschop heeft hiermee het advies gevolgd dat de beide voormalige parochiebesturen hem in het kader van de fusieaanvraag hadden voorgelegd. In het eucharistisch centrum is de zondagse viering van de eucharistie in principe gegarandeerd, alsmede o.a. de vieringen van de hoogfeestdagen.
In de St. Bonifatiuskerk in Lichtenvoorde zal evenwel zoveel mogelijk de zondagse eucharistieviering voortgang vinden. Voor deze kerk komt hierdoor de gunstige ruimte om ook andere mogelijkheden om samen te vieren te laten plaatsvinden.
Met één priester, één diaken en één pastoraal werkster in het pastoraal team blijven we evenwel kwetsbaar. We hopen dat er versterking komt voor het team.
Tenslotte hopen we ook dat er spoedig een verruiming komt in de coronamaatregelen zodat er meer dan het maximum aantal van dertig kerkgangers fysiek kan meevieren.

De heilige paus Johannes Paulus II was een groot vereerder van de heilige Poolse zuster Faustina Kowalska. Aan haar heeft de Heer zich bekend gemaakt en haar gevraagd de devotie tot zijn Goddelijke Barmhartigheid te bevorderen. Hij beloofde gelovigen, die op Barmhartigheidszondag – Beloken Pasen - naderen tot het sacrament van boete en verzoening en de eucharistie bijzondere genaden te schenken. In het jaar 2005 overleed paus Johannes Paulus II op de vooravond van deze zondag.

Op zondag 11 april vindt wederom een Uur van Barmhartigheid plaats in de H. Calixtusbasiliek aan de Kerkwal in Groenlo. Er is gelegenheid tot stil gebed bij het Allerheiligste Sacrament, de rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid wordt gebeden én er is gelegenheid tot het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening. Het gebedsuur wordt gehouden van 15.00 uur tot ongeveer 16.30 uur. U kunt er ook voor kiezen een gedeelte mee te maken. Eerder op deze zondag begint de eucharistieviering om 9.30 uur. De vieringen zijn ook te volgen via Kerkdienstgemist.nl. Voor de eucharistieviering dient u te reserveren, voor het gebedsuur niet.

Pastoor H.A.M. de Jong

Pastorale noodwacht
Parochie HH. Paulus en Ludger
06-190 17 292