Logo Parochie

 

R.-K. Parochie
HH. Paulus en Ludger

O.L. Vrouw van Lourdes | Mariënvelde

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

 

 


Berichtgeving omtrent corona

Bijna alle regels omtrent corona vervallen m.i.v. 25 september 2021, zie dit bericht voor meer informatie.

Zie hier voor een bericht voor de regels voor koorzang.

De personen van de in juni afgetreden locatieraad Christus Koning hebben in de voorbije periode op informele en vertrouwelijke basis contacten gehad met leden van het parochiebestuur.
Vervolgens ontving het nieuwe parochiebestuur van de parochie HH. Paulus en Ludger een brief van de in juni afgetreden locatieraadsleden.

Aanleiding vormde het inzicht dat de locatie zo niet kan functioneren. Het gebeuren in juni 2020 waarbij de kerk in Lievelde ontheiligd werd, is een pijnlijke kwestie die het onderlinge vertrouwen heeft geschaad en alleen maar verliezers kent. Op de brief volgde overleg met pastoor De Jong en een gezamenlijk gesprek tussen alle betrokkenen. Zij allen betreuren de veroorzaakte situatie en de niet goed verlopen communicatie. De leden van de voormalige locatieraad gaven aan het beleid van het bestuur en het pastoraal team te respecteren en uit te voeren en de lopende zaken in de parochie en de locatie te willen blijven behartigen.

Naar aanleiding hiervan willen we allemaal een streep zetten onder wat gebeurd is en hebben we duidelijke afspraken gemaakt zodat de geloofsgemeenschap Lievelde ook verder kan.
Vanaf nu vormen zij de beheercommissie ad interim voor Lievelde. Ad interim wil zeggen tot aan de herbestemming van het kerkgebouw. Voor pastorale taken wordt gezocht naar een pastorale coördinator. Hierbij ligt een rol voor het pastoraal team weggelegd.
We hebben besloten te volstaan met dit bericht en hopen dat de nu ingezette weg de geloofsgemeenschap Lievelde ten goede zal komen.
Jos Rosendaal, vice-voorzitter parochiebestuur

 

 

Nieuws van het parochiebestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 27 maart 2021:

 

Pastoraal

 • De taakverdeling binnen het pastoraal team is ontvangen en wordt vastgesteld.
 • Diaken C. Peters is bezig met een vitaliseringsproject in Winterswijk.
 • Versterking pastoraal team: pastoraal team en bestuur hebben richting vicaris H. Pauw aangegeven meer iets te zien in een pastoraal werker dan in een projectmatige ondersteuning.
 • Het is de bedoeling om na de zomer een cursus voor lectoren op te starten.

 Bestuur

 • Er wordt gewerkt aan een voorstel voor digitaal beheer van documenten.
 • Dit jaar een parochiedag organiseren, zoals voorheen de Ludgerdag en de Paulusdag, is door corona nog niet realistisch. Er komen wel plannen voor volgend jaar.
 • H. Goorhuis, vertrouwenspersoon, wil zich graag een keer voorstellen aan het nieuwe bestuur.

Personeel en Vrijwilligers

 • Het plan van mevr. B. Hummelink om met dhr. B. Bomers de beheercommissies van de locatie te bezoeken blijft bestaan.

 Geloofsgemeenschappen

 • Bredevoort:
  • Alles overwegende inzake de voortzetting van de geloofsgemeenschap, mede naar aanleiding van de enquête, stopt beheercommissie en ook de geloofsgemeenschap.
  • het kerkgebouw is 28 maart aan de eredienst onttrokken.

 Gebouwen en beheer

 • Eibergen: Buurman van de kerk (restaurant De Klok) zoekt een trouwlocatie.

 Financiën

 • Het voorstel voor de parochietarieven 2021 is besproken en wordt vastgesteld.
 • Een voorstel hoe het verwerken van de ledenadministratie en financiën te organiseren is besproken en vastgesteld.
 • De jaarrekening over 2020 van de voormalige St. Ludgerparochie is besproken en vastgesteld. Ziet er goed uit.
 • Volgende maand worden de jaarresultaten van de voormalige St. Paulusparochie besproken.

 Communicatie

 • Het voorstel over de afstemming tussen het parochieblad, de digitale nieuwsbrief en Website is besproken en vastgesteld. Daarover zal de komende maand meer gecommuniceerd worden.
 • Er is vraag naar een printbare nieuwsbrief i.v.m. parochianen die geen digitale mogelijkheden hebben. Er wordt gekeken hoe dat het beste kan.

 Begraafplaatsen

 • Neede: de offerte om de heg, die de droogte niet heeft overleefd, te vervangen incl. een bewateringssysteem, wordt goed gekeurd.
 • G. Bartels heeft drie begraafplaatsen bezocht en met de werkgroepen gesproken.

 

De volgende vergadering van het parochiebestuur staat gepland op 17 april 2021.

 

Namens de parochie HH. Paulus en Ludger,

Berry Brockötter, portefeuille Communicatie

 

 

De Chrismamis wordt op woensdag 31 maart om 15.00 uur in Apeldoorn gevierd. Zoals eerder gecommuniceerd, zal deze plechtigheid vanwege de coronamaatregelen in zeer beperkte kring plaatsvinden.

De livestream van de Emmaüsparochie is te vinden op: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2283-Onze-Lieve-Vrouwekerk.

Chrismamis met kruiken

Door corona en de regels was het niet mogelijk dat alle kinderen met een zelf gemaakte palmpaasstok naar de kerk kwamen. Ze maakten er thuis een. Ze stuurden een foto van hun palmpaasstokken.

Pastoraal werker Carla Roetgerink had een filmpje online gezet over hoe je een goede palmpaasstok maakt. Daarbij deed ze een oproep om een foto van de gemaakte palmpaasstok en deze naar haar te sturen.

 

Er staat nog een vraagteken achter het gegeven dat voorzitter van de beheercommissie Simone van der Sligte uitsprak. Na bijna 6 eeuwen is het einde van katholiek geloof belijden in Bredevoort genaderd. Geen inzetbare vrijwilligers zijn de nekslag: einde aan de rooms-katholieke geloofsgemeenschap. Op 18 maart is daartoe besloten. Toch gloren nog heel kleine sprankjes hoop voor geloofsbeleving in het stadje.

Op Palmpasen is de H. Hart en Georgiuskerk in Bredevoort van de eredienst onttrokken. Het opheffen van de kerkfunctie valt met name voor een enkel overgebleven vrijwilliger zeer zwaar. Daartegen klinkt een bemoedigend hard applaus als de eucharistie en het uitruimen van de heilige elementen voltooid zijn voor Simone van der Sligte wanneer ze de tranen wegwrijft. De komende week is er een overleg met de mensen van de PKN-kerk. Ook zij hebben te maken met ontkerkelijking. Misschien dat met gezamenlijke krachten toch nog iets behouden kan blijven. “In ieder geval is dat mensen vanuit hun geloofsgetuigenis willen omzien naar anderen, elkaar willen ontmoeten, blijkt uit een gehouden enquête”, zegt Van der Sligte nog hoopvol in haar afsluitend woord in de kerk. “We blijven u hierover berichten in de plaatselijke krant en SintLudgernu.nl.”

Oproep aan gedoopten

De kaarsen bij het Maria- en Jozefaltaar zijn na een uur van Palmpasen vieren gedoofd door de plaatselijke kosteres. De geur spreidt zich rond en overtreft de wierookgeuren van de allerlaatste eucharistieviering in de Bredevoortse kerk. 

Pastorale noodwacht
Parochie HH. Paulus en Ludger
06-190 17 292