Logo Parochie

 

R.-K. Parochie
HH. Paulus en Ludger

O.L. Vrouw van Lourdes | Mariënvelde

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

 

 


Berichtgeving omtrent corona

Bijna alle regels omtrent corona vervallen m.i.v. 25 september 2021, zie dit bericht voor meer informatie.

Zie hier voor een bericht voor de regels voor koorzang.

EERSTE COMMUNIE 2021
Het pastorale team en de werkgroep zetten zich in om de voorbereiding op een bijzonder moment in het kinderleven door te laten gaan: het gaat om het ontvangen van de eerste heilige communie.

We zijn heel blij dat we begin juli 2020 alsnog middels een noodplan de communicantjes van 2020 fijne vieringen hebben kunnen aanbieden. Het was even aanpoten en creatief zijn, maar het is gelukt.
Reacties achteraf waren positief en bemoedigend. Dat doet goed.

Daarom hebben we als team gemeend die bijzondere dag voor de kinderen ook niet over te slaan in 2021, noch uit te stellen naar het einde van dit jaar 2021.
Door de coronamaatregelen hebben we weliswaar het voorbereidingsprogramma voor 2021 moeten aanpassen. Maar we zijn toch van start gegaan. Alle ouders hebben inmiddels een online ouderinformatie ontvangen met een PowerPoint presentatie in het najaar 2020. Alle aanmeldingen, betalingen, bestellingen en overige voorbereidingen zijn gedaan. Ook hebben alle ouders een programma overzicht en nadere informatie ontvangen.

In het weekend van 29 en 30 mei 2021 zullen we afhankelijk van de dan geldende omstandigheden en de toegestane aantallen bezoekers in een viering speciale eerste communievieringen plannen. Steeds met de mogelijkheid voor de familie en de vrienden om deze vieringen online thuis mee te vieren. Het zullen vieringen zijn met een digitale liturgie voor de kinderen, daar we daarmee in 2020 een positieve ervaring hebben opgedaan. Het niet mogen zingen kan daarmee ook ondervangen worden door inhoudelijke filmpjes en liedjes, hetgeen bij de kinderen helder binnenkomt en beter beklijft. Zij leven immers in een beeldcultuur en digitale wereld.

EERSTE COMMUNIE 2022
Sommige ouders hebben ervoor gekozen om de eerste communie uit te stellen voor hun kroost.
Dat kan ook omdat aanmelden en meedoen mogelijk is vanaf minimaal groep 4 of ouder …
Sommige ouders hebben gekozen om twee of meer broertjes/zusjes tegelijkertijd aan te melden in een volgend traject in 2022. We zien jullie graag volgend jaar!

Aanmelden voor het nieuwe traject kan vanaf september 2021 bij het parochiesecretariaat.
Op de website staat t.z.t een digitaal aanmeldingsformulier.

 

HEILIG VORMSEL
Het Heilig Vormsel en het voorbereidingsweekend moesten we in het najaar 2020 uitstellen, uit zorg en liefde voor ieders gezondheid. De beperkingen maakten dat we er geen ‘feestje’ van konden maken en we willen juist graag dat jongeren zich zo’n speciaal weekend als heel mooi en enthousiast zullen herinneren. We hebben een nieuwe datum vastgesteld en de ouders daarvan op de hoogte gesteld. Het eerste weekend van juni 2021, vrijdag 4 t/m zondag 6 juni 2021 gaan we proberen dit in te halen. We hopen op mooi weer, zodat we ook buiten royaal de ruimte hebben voor activiteiten.
Een week later op zaterdag 12 juni 2021 om 19.00 uur zal  bisschop Mgr. Woorts naar Groenlo komen om het Sacrament toe te dienen aan onze jongeren.

Voor de nieuwe groep, jongeren vanaf de huidige groep 7 of ouder, kan aangemeld worden via parochiesecretariaat tot 15 juni 2021. Op de website staat een digitaal aanmeldingsformulier 2022.

 
"Het moet nog allemaal bij me landen", zegt een parochiaan. En de twee pastores kijken bedrukt als ze de Antonius van Paduakerk uitlopen. Op het feest van Maria Lichtmis waarop hoop en groei van de kerk gevierd worden, is de Vragenderse kerk van de eredienst onttrokken.
 
 
Dit gebeurde met een laatste aanbidding van het Allerheiligste waarna de drie altaren werden ontbloot, de relieken werden opgeborgen, het evangelieboek naar de sacristie werd gebracht en de kaarsen werden gedoofd. Ook de cantors bliezen de aftocht van de koorzolder.
 
 
Diaken Cor Peters zei aan het begin van de dienst: "We staan op het kruispunt van wegen over geloven en kerken sluiten" en vertelde dat er talloze momenten waren dat ze dachten dat alles voorbij was, maar het geloven ging door omdat het in de mensen zit. De geloofsgemeenschap in Vragender blijft verbonden met de andere locaties in de parochie en zodoende is dit einde ook een nieuw begin. "We zoeken naar andere wegen: parochianen, houd elkaar vast. De kracht van de Gods heilige Geest laat ons leiden naar nieuwe wegen."
 
 
Op de website http://kerk.vragender.com/ kunt u deze historische gebeurtenis terugkijken. De livebeelden komen van 3 tv-camera's geregisseerd door camerajournalist Bas Lageschaar van Bas & Beeld uit Vragender. Sander Slutter van Vedan Holding eveneens uit Vragender is de technicus.
 
 

'Met een lach en een traan' is het 150-jarige jubileum van de kerk in Vragender gevierd. Op 2 februari 19.00 uur is er een laatste bijeenkomst in de kerk wat drukte op de vreugde. Op dat officiële uur wordt de Antonius van Padua kerk van de eredienst onttrokken en zal het in de loop van het jaar een andere bestemming krijgen in het dorp.

Frans Dorresteijn zei aan het begin van de jubileumviering: "Ons kerkgebouw verdwijnt, maar God blijft in Vragender." Bennie Schilderink vertelde over de geschiedenis in een woord- en gebedsdienst. Meer dan 2500 kinderen zijn er in al die jaren gedoopt, 735 huwelijken gesloten en 1100 parochianen ter ruste gelegd op de naastgelegen begraafplaats. Pastoor De Jong zei in de overweging dat geloof en beleving gepaard gaat met pieken en dalen verwijzend naar de geschiedenis van het dorp.

Het parochiebestuur HH. Paulus en Ludger heeft op 28 januari voor het eerst vergaderd.  Vanwege de lockdown is besloten tot een digitale vergadering.

Vanaf 1-1-2021 zijn de voormalige parochies St. Ludger te Lichtenvoorde e.o. en St. Paulus te Groenlo e.o. samengevoegd tot één nieuwe Parochie H.H. Paulus en Ludger. Als pastoor is door de aartsbisschop benoemd H.A.M. de Jong. Pastoor De Jong is voorzitter van het nieuwe gevormde parochiebestuur. De leden van het pastorale team zijn benoemd voor de nieuwgevormde parochie. De parochie heeft als pastorale thema gekozen: “Verbonden in Christus”. In dit beleidsplan wordt een eerste aanzet gegeven tot renovatie en de richting en inspiratie voor het bouwen aan de Kerk van de toekomst in de Oost-Achterhoek. Dit beleidsplan is hier te lezen.

Het parochiebestuur en pastorale team Parochie HH. Paulus en Ludger

Pastorale noodwacht
Parochie HH. Paulus en Ludger
06-190 17 292