Het was en is nog steeds wennen aan de positie waarin wij verkeren. De kerk is aan de Goddelijke eredienst onttrokken???  Hoe langer je daarbij stil staat hoe onwerkelijk je dit gaat vinden. De positie waarin we als geloofsgemeenschap zijn terecht gekomen is moeilijk te aanvaarden. Met een lectorengroep van 10 personen welke voorgingen in woord- en communievieringen is daar in de nieuwe situatie om nog de communie uit te reiken hier geen plek meer voor. In de woord- en gebedsvieringen moeten we iedere keer weer uitleggen dat daarvoor geen ruimte meer is om de communie te ontvangen. Dit mag niet meer. Zo voelen we dat ook.

 

Wij zullen dus elders naar toe moeten om de communie te ontvangen. Voor velen zal dit een moeilijke opgave zijn omdat zij dit met name niet gewend waren. Een aantal hebben al een andere keuze gemaakt en volgen op de zondagsmorgen via de tv-uitzending of kerkdienst gemist een eucharistieviering. Mede dankzij de medewerking van het dames- en herenkoor en de inzet van de voorgangers zijn er nu nog twee viering in de maand. De opkomst kan altijd beter maar het is een vaste kring die naar deze vieringen komen.

Vanaf januari zijn er veranderingen op komst. De eerste kerkbanken en de staties zijn weggehaald waardoor er in de ene helft er geen banken meer aanwezig zijn. Deze vrije gemaakte ruimte is nodig om te beginnen met de verbouwing van de kerk. Achter in de kerk wordt er ruimte gemaakt voor een garderobe en toiletruimte.

 

De koper van de kerk de heer Annen en zijn medewerkers zijn druk bezig om één en ander voor te bereiden en te starten met de werkzaamheden. Hij is ervan overtuigd dat er op den duur weer behoefte zal zijn aan kerkgebouwen. Daarvoor zet hij zich ook in.  Er is ons toegezegd dat er tijden de werkzaamheden de woord- en gebedsvieringen en oecumenische diensten gewoon door kunnen gaan. Dit is ook voor de continuering van deze diensten van groot belang. Van groot belang daarbij is ook dat mensen blijven komen naar onze vieringen. Dat zij betrokken blijven. Wanneer zij afhaken is het gebeurd met onze vieringen en zal ook het koor moeten stoppen.

 

Dat willen wij als geloofsgemeenschap toch niet? Zondagmorgen 15 januari jl. was er in Groenlo een eucharistieviering met als voorganger kardinaal Eijk. Hij is een groot voorstander van het alleen nog vieren van de Eucharistie. In deze viering ontmoeten wij Jezus Christus zelf.

 

Vanaf 2028 is het niet meer mogelijk om in het weekend nog woord en communie-vieringen te houden. Discussie daarover is blijkbaar niet meer mogelijk. Van ons wordt alleen nog gevraagd hoe we daar naartoe een andere invulling aan zullen geven.

 

Wij troosten ons met de gedachte dat God overal aanwezig is en ook daar is waar we Hem nodig hebben. Ook in ons kerkgebouw en in onze geloofsgemeenschap zal Hij dus aanwezig zijn om te luisteren naar al onze wensen en moeilijke momenten in ons leven.

 

Joep Dorsthorst