Twee caritas instellingen

Er zijn binnen de parochie twee Caritas instellingen, een voor de voormalige parochie St.Paulus en een voor de voormalige parochie St. Ludger.

Caritas voormalige St Ludger parochie

Komt dit echt voor in het parochiegebied Oost-Achterhoek?

De Parochiële Caritas Instelling St. Ludger (hierna te noemen caritas) is een zelfstandige werkgroep binnen de Sint Ludgerparochie.

Wat is caritas?

Het omzien naar mensen die grotendeels zijn uitgesloten van sociale voorzieningen, aan de behoevende kant van de samenleving zijn beland en hulp nodig hebben. In de regel zijn het mensen die niet in staat zijn om zelfstandig uit de problemen te komen.

Contact opnemen

De namen en de telefoonnummers van de contactpersonen van de caritas staan onderaan op deze pagina.

Wat doet caritas?

Vanuit haar diaconale taak probeert caritas, daar waar andere instanties geen hulp meer kunnen bieden, mensen te ondersteunen vooral op financieel gebied. In de huidige tijd waarin de sociale zekerheid wordt uitgehold, de economie verslechtert, het besteedbaar inkomen onder druk staat en hierdoor huisgezinnen in de problemen komen is onze hulp dringend nodig. Door deze situatie wordt er steeds meer een beroep gedaan op particuliere en kerkelijke liefdadigheidinstellingen. Dagelijks lezen en horen wij hierover via de media, en over de toename van Voedselbank- en Stadsbankklanten. Onze taak is waar mensen tussen de wal en schip raken te helpen.

De caritas is vertegenwoordigd in alle geloofsgemeenschappen van onze parochie. De caritaswerkers zijn de mensen die het liefdadigheidwerk doen en in dit werk komen ze schrijnende omstandigheden tegen. Een kleine greep uit deze misstanden:

 • Gezin zit in de kou, energievoorzieningen zijn afgesloten
 • Mensen die met hun kinderen niet op vakantie kunnen of een dagje naar een of andere attractie.
 • Kinderen die uitgesloten zijn van sociale contacten doordat ze geen lid kunnen worden van een sport- of andere vereniging.
 • Het schoolgeld niet kunnen voldoen waardoor een schoolreisje of studiereis niet haalbaar is.
 • Mensen die zo arm zijn dat ze zelfs nog geen reparatie van een fietsband of een fatsoenlijke maaltijd kunnen betalen.
 • De studie van een kind loopt vast omdat een laptop vereist is etc. etc.

Dit is een kleine greep uit de bij ons bekende misstanden.

Samenwerking met Vincentiusvereniging Groenlo

De Parochiële Caritas Instelling (PCI) van de Sint Ludgerparochie werkt samen met de Vincentiusvereniging (een kringloop voor minderbedeelden) in Groenlo. De Vincentiusvereniging Groenlo zet zich in voor de minderbedeelden in de samenleving. De vereniging is gevestigd te Groenlo aan de Ruurloseweg 13B, 7141 KB Groenlo. De activiteiten omvatten ondermeer een winkel waar gebruikte spullen worden verkocht. Uit de opbrengst van deze winkel worden de kosten betaald van:

 • Hulpvragen zoals hulp bij schulden, financiële hulp, kerstactie, voedselbank e.d.
 • Ontwikkelingswerk jongeren
 • Contact dagen, zoals maaltijdproject en ontmoetingsdagen
 • Goederen naar Polen

Zoals uit bovenstaande blijkt heeft de Vincentiusvereniging veel raakvlakken met onze PCI St. Ludger. De PCI kampt met teruglopende inkomsten. Dit is het gevolg van lage rendementen op het vermogen. Willen wij toch onze taak blijven uitoefenen, dan is het noodzakelijk om extra inkomsten te genereren. Dit is de reden dat wij contact hebben gezocht met de Vincentiusvereniging. De Vincentiusvereniging haalt al jaren inboedels e.d. op bij de klanten aan huis. Hiervoor is een heel apparaat ontwikkeld bestaande uit een ophaaldienst, een vrachtauto met chauffeur, een reparatiedienst en een winkel met winkelpersoneel.

Met de Vincentiusvereniging hebben wij de afspraak kunnen maken dat voor het gehele gebied van onze parochie, de Vincentiusvereniging de inboedels wil ophalen. Voor diegenen die een huis moeten ontruimen, bijvoorbeeld bij het overlijden van ouders, of bij de verhuizing naar een verzorgingshuis, kunnen wij helpen bij het ophalen van de inboedel.

Een telefoontje naar de contactpersoon van de PCI (Caritas) in uw geloofsgemeenschap is voldoende om een afspraak te maken voor de ontruiming van de woning. Zie voor de namen en telefoonnummers van de contactpersonen PCI onder het rooster in dit parochieblad of de website www. sintludgernu.nl.

Wij hopen dat wij veel response krijgen en hierdoor meer financiële armslag. De afspraak met  de Vincentiusvereniging is dat wij bij hen een beroep kunnen doen,  voor financiële en materiële ondersteuning. De materiële ondersteuning kan door middel van bonnen, waardoor mensen gratis een product uit de  Vincentiuswinkel kunnen krijgen denk hierbij aan een gebruikte wasmachine e.d. Met andere woorden geen Kringloop maar PCI Caritas.

Help ons dit stil verdriet te verhelpen

Hoe zou u zich voelen als uw kinderen/kleinkinderen in deze omstandigheid zouden verkeren ? U kunt ons en hen helpen door ons financieel te ondersteunen. Uw donatie, gift of legaat kunt u overboeken op bankrekeningnr. 3361.60.836 t.n.v. PCI St. Ludger. Voor de goede orde, uw financiële steun in welke vorm dan ook is/kan fiscaal aftrekbaar zijn.

Namens het Bestuur van de PCI St. Ludger,
Ton de Vries voorzitter

PCI vertegenwoordigers van de parochie zijn: 

 • Aalten: Jozephien de Graaf   T: 0543-475831
 • Bredevoort: Theo Huntink   T: 0543-451168
 • Harreveld: Josefien Stoltenborg  T: 0544-375282
 • Lichtenvoorde: Anny Klein Gunnewiek T: 0544-373210
 • Mariënvelde: Wilma Kolkman   T: 0573-461435
 • Meddo: Joep Dorsthorst   T: 0543-569472
 • Vragender: Tiny Kerkhoff-Keuning
 • Winterswijk: Ton Geuijen   T: 0543-515977
 • Zieuwent: Leo Nijenhuis   T: 0543-351846

Caritas voormalige St Paulus parochie

De Parochiële Caritas Instelling (PCI) is een zelfstandig onderdeel van parochie St. Paulus met een eigen werkkapitaal. Zij werken, evenals het parochiebestuur, overkoepelend.

Waar staat PCI voor?

PCI is de afkorting van: Parochiële Caritas Instelling (hierna te noemen Caritas). Het is een zelfstandige werkgroep binnen de St. Paulusparochie.
Caritas heeft als opdracht; zowel binnen als buiten de geloofsgemeenschap van de parochie om te zien naar persoonlijke noden, maar ook naar sociale projecten en daar waar nodig hulp te bieden. Dit noemen we Caritas en Diaconie.

Wat is “Caritas”?

Het omzien naar mensen, die grotendeels zijn uitgesloten van sociale voorzieningen, aan de behoevende kant van de samenleving zijn beland en hulp nodig hebben. Vaak zijn deze mensen niet in staat om alleen uit de problemen te komen.

Wat is "Diaconie"?

Diaconie is allereerst dienstbaarheid en liefdadigheid aan mensen in nood en daarnaast het bijdragen aan het oplossen of voorkomen van problemen. Vroeger heette diaconie “Armenzorg” en werd veelal uitgevoerd door Vincentiusverenigingen. Veel werk van de vroegere armenzorg is nu overgenomen, o.a. door de invoering van de bijstandswet, de AOW en de WAO. Toch is er nog veel leed.

Hoe “vindbaar “ is de PCI?

De Caritas heeft een bestuur en contactpersonen in de locaties. Bij hen kunt u in eerste instantie terecht voor een hulpvraag. Ook kan men de Caritas in veel gevallen bereiken via de gemeentelijke sociale dienst, de Vincentiusvereniging (vereniging die zich inzet voor minderbedeelden in de samenleving), de kerk, het maatschappelijk werk, Schuldhulp op maat (SOM), vluchtelingenhulp en andere hulpverlenende instanties. Caritas is bij deze instanties bekend en heeft daarmee regelmatig contact.

Wat doet de Caritas?

Vanuit haar diaconale taak probeert Caritas, daar waar andere instanties geen hulp meer kunnen bieden, mensen te helpen vooral op financieel gebied. Zeker is dat het geval in deze tijd, waarin de overheid een sociaal gezicht laat zien dat nodig maakt dat kerken, onder protest, de mazen in het sociale vangnet weer dichten. Ook ondersteunt Caritas werkgroepen die zich inzetten voor mensen in nood of werken aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Sociale projecten zoals de voedselbank en Schuldhulp op maat (SOM) kunnen eveneens voor steun in aanmerking komen.

Aanvragen voor hulp worden zorgvuldig en strikt vertrouwelijk behandeld. Hieronder voorbeelden van een aantal projecten waaraan Caritas een bijdrage heeft gegeven.

 • Financiële hulp aan personen die “buiten hun schuld” in nood terecht zijn gekomen
 • Financiële hulp bij schuldsanering
 • Bijdragen aan plaatselijke sociale projecten
 • Het betalen van rekeningen die niet door de ziektekostenverzekering vergoed worden, waardoor mensen zich in de schulden moeten steken
 • Kerstpakketten voor personen die heel goed eens iets extra’s kunnen gebruiken
 • Bijdrage aan kinderen voor contributie van een club of vereniging zodat zij kunnen deelnemen aan het sociale verkeer
 • Een extraatje voor kinderen in vakantietijd zodat zij ook eens uit kunnen.

Hoe komt de Caritas aan de financiën?

Caritas beschikt over een fonds. De renteopbrengst daarvan wordt besteed aan hulp. Daarnaast ondersteunt de parochie Caritas door middel van donaties en schenkingen van derden.
Een financiële bijdrage om het werk van Caritas mogelijk te maken en te ondersteunen is welkom op onze bankrekening: NL 76 RABO 0119 5807 72 t.n.v. Parochiële Caritas Instelling.
De jaarrekening van Caritas wordt ieder jaar gecontroleerd door een onafhankelijk registeraccountant en door het bisdom.

Het PCI-bestuur en contactpersonen in locaties

Het bestuur van de PCI caritas bestaat uit:

Voorzitter:

Fons Hulshof

Secretaris:

Bertus Mol

Penningmeester:

Marcel Helmers

Bestuurslid:

Jan Pape (Vincentiusvereniging Groenlo)

Contactadres:

Hengeler 45, 7161 ET Neede. Telefoon: 0545-29 24 85

Een aantal locaties hebben een eigen PCI afdeling. Hieronder vindt u de contactgegevens.

Rietmolen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 0545-22 15 07
Beltrum Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 0544-48 21 58
Lievelde Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 0544-37 47 89