Afdrukken

De leden van de pastoraatsgroep zijn 'de ogen en oren' van de geloofsgemeenschap. Zij onderhouden ook het contact met de verschillende werkgroepen. De leden van de pastoraatsgroep komen maandelijks bij elkaar en hebben over dringende zaken tussendoor met elkaar contact. Een lid van de pastoraatsgroep woont de vergadering van de locatieraad geheel of gedeeltelijk bij. 

De leden van de pastoraatsgroep worden voor vier jaar benoemd met de mogelijkheid deze termijn een keer te verlengen. 

Per 1 januari 2019 is de pastoraatsgroep in Winterswijk opgeheven. Dat betekent niet dat daarmee de werkzaamheden van deze groep zijn vervallen. Wij zoeken daarom ook naar mensen die deze taak op zich zouden willen nemen. Zonder vrijwillig(st)ers kan onze geloofsgemeenschap niet blijven bestaan. 

U kunt via het secretariaat van onze geloofsgemeenschap met een van de leden van de voormalige pastoraatsgroep in contact komen, om te horen wat de werkzaamheden precies inhouden. Schroom niet!