Afdrukken

Stukje geschiedenis: Oorspronkelijk was de grote kerk op de markt, de Jacobskerk, de rk-kerk van Winterswijk. Tijdens de reformatie, rond 1600 zijn de katholieken verdreven. In de 17e en 18e eeuw vonden in het geheim vieringen plaats in het Duitse Oeding. In 1795 kwamen de fransen in Winterswijk en komt er meer vrijheid. Gerekend vanaf dat jaar werd in 1995 het 200-jarig bestaan van de H. Jacobuskerk gevierd. In 1799 werd de eerste steen gelegd aan de achterzijde van het winkelpand 'de Zon' in de Misterstraat. We vielen toen onder het bisdom Munster.
In 1848 bracht Thorbecke ons vrijheid van vergadering, godsdienst en onderwijs.
In 1853 werd Utrecht weer het aartsbisdom en vanaf die tijd is daar onze leiding gezeteld. In 1860 werd de kerk achter 'de Zon' verruild met twee woningen op de huidige plek en werd gestart met nieuwbouw, in 1902 kwam de toren met zijn klokken gereed.

Het interieur:
Rond 1900 is het voorste gedeelte gebouwd met voorin de absis die alleen door de priester mocht worden betreden.
Begin jaren '50 werd de kerk vergroot tot 700 zitplaatsen, dit is te zien aan de 'nieuwere' banken in het achterste deel. Ook werd rechts voorin de sacristie gebouwd en achterin de loggia met een andere ingang. Van een 3-hallenkerk kwam werd het een kerk in kruisvorm, in neo-gotische stijl. In 1945 zijn gotische ramen met roosvenster vernield en niet meer hersteld. In het begin van de jaren '70 is vanuit de absis waar de priester met de rug naar de gemeente stond,  het  altaar naar voren verplaatst. De marmeren communiebanken werden verwijderd.