EERSTE COMMUNIE 2021
Het pastorale team en de werkgroep zetten zich in om de voorbereiding op een bijzonder moment in het kinderleven door te laten gaan: het gaat om het ontvangen van de eerste heilige communie.

We zijn heel blij dat we begin juli 2020 alsnog middels een noodplan de communicantjes van 2020 fijne vieringen hebben kunnen aanbieden. Het was even aanpoten en creatief zijn, maar het is gelukt.
Reacties achteraf waren positief en bemoedigend. Dat doet goed.

Daarom hebben we als team gemeend die bijzondere dag voor de kinderen ook niet over te slaan in 2021, noch uit te stellen naar het einde van dit jaar 2021.
Door de coronamaatregelen hebben we weliswaar het voorbereidingsprogramma voor 2021 moeten aanpassen. Maar we zijn toch van start gegaan. Alle ouders hebben inmiddels een online ouderinformatie ontvangen met een PowerPoint presentatie in het najaar 2020. Alle aanmeldingen, betalingen, bestellingen en overige voorbereidingen zijn gedaan. Ook hebben alle ouders een programma overzicht en nadere informatie ontvangen.

In het weekend van 29 en 30 mei 2021 zullen we afhankelijk van de dan geldende omstandigheden en de toegestane aantallen bezoekers in een viering speciale eerste communievieringen plannen. Steeds met de mogelijkheid voor de familie en de vrienden om deze vieringen online thuis mee te vieren. Het zullen vieringen zijn met een digitale liturgie voor de kinderen, daar we daarmee in 2020 een positieve ervaring hebben opgedaan. Het niet mogen zingen kan daarmee ook ondervangen worden door inhoudelijke filmpjes en liedjes, hetgeen bij de kinderen helder binnenkomt en beter beklijft. Zij leven immers in een beeldcultuur en digitale wereld.

EERSTE COMMUNIE 2022
Sommige ouders hebben ervoor gekozen om de eerste communie uit te stellen voor hun kroost.
Dat kan ook omdat aanmelden en meedoen mogelijk is vanaf minimaal groep 4 of ouder …
Sommige ouders hebben gekozen om twee of meer broertjes/zusjes tegelijkertijd aan te melden in een volgend traject in 2022. We zien jullie graag volgend jaar!

Aanmelden voor het nieuwe traject kan vanaf september 2021 bij het parochiesecretariaat.
Op de website staat t.z.t een digitaal aanmeldingsformulier.

 

HEILIG VORMSEL
Het Heilig Vormsel en het voorbereidingsweekend moesten we in het najaar 2020 uitstellen, uit zorg en liefde voor ieders gezondheid. De beperkingen maakten dat we er geen ‘feestje’ van konden maken en we willen juist graag dat jongeren zich zo’n speciaal weekend als heel mooi en enthousiast zullen herinneren. We hebben een nieuwe datum vastgesteld en de ouders daarvan op de hoogte gesteld. Het eerste weekend van juni 2021, vrijdag 4 t/m zondag 6 juni 2021 gaan we proberen dit in te halen. We hopen op mooi weer, zodat we ook buiten royaal de ruimte hebben voor activiteiten.
Een week later op zaterdag 12 juni 2021 om 19.00 uur zal  bisschop Mgr. Woorts naar Groenlo komen om het Sacrament toe te dienen aan onze jongeren.

Voor de nieuwe groep, jongeren vanaf de huidige groep 7 of ouder, kan aangemeld worden via parochiesecretariaat tot 15 juni 2021. Op de website staat een digitaal aanmeldingsformulier 2022.