Er staat nog een vraagteken achter het gegeven dat voorzitter van de beheercommissie Simone van der Sligte uitsprak. Na bijna 6 eeuwen is het einde van katholiek geloof belijden in Bredevoort genaderd. Geen inzetbare vrijwilligers zijn de nekslag: einde aan de rooms-katholieke geloofsgemeenschap. Op 18 maart is daartoe besloten. Toch gloren nog heel kleine sprankjes hoop voor geloofsbeleving in het stadje.

Op Palmpasen is de H. Hart en Georgiuskerk in Bredevoort van de eredienst onttrokken. Het opheffen van de kerkfunctie valt met name voor een enkel overgebleven vrijwilliger zeer zwaar. Daartegen klinkt een bemoedigend hard applaus als de eucharistie en het uitruimen van de heilige elementen voltooid zijn voor Simone van der Sligte wanneer ze de tranen wegwrijft. De komende week is er een overleg met de mensen van de PKN-kerk. Ook zij hebben te maken met ontkerkelijking. Misschien dat met gezamenlijke krachten toch nog iets behouden kan blijven. “In ieder geval is dat mensen vanuit hun geloofsgetuigenis willen omzien naar anderen, elkaar willen ontmoeten, blijkt uit een gehouden enquête”, zegt Van der Sligte nog hoopvol in haar afsluitend woord in de kerk. “We blijven u hierover berichten in de plaatselijke krant en SintLudgernu.nl.”

Oproep aan gedoopten

De kaarsen bij het Maria- en Jozefaltaar zijn na een uur van Palmpasen vieren gedoofd door de plaatselijke kosteres. De geur spreidt zich rond en overtreft de wierookgeuren van de allerlaatste eucharistieviering in de Bredevoortse kerk. 


“De kerk krijgt hierna een andere bestemming, terwijl u hier wel blijft wonen.” De woorden die diaken Cor Peters nauwlettend had uitgesproken in zijn preek voor de zondag, dringen door. Diaken Cor Peters deed in zijn overweging een stil verzoek en sprak de hoop uit dat er nieuwe wegen gevonden worden naar elders in de parochie. “Hebben wij als gedoopten die opdracht niet meegekregen mee te bouwen aan het Koninkrijk Gods. Geloof geeft kracht voor gemeenschapszin. Moeten we daar als gedoopten geen nader vorm aan geven?”

Behoefte naar omzien naar elkaar blijft achter?

Simone van der Sligte zegt dat er wel degelijk behoefte is naar ontmoeting en naar omzien naar elkaar. Dat bleek duidelijk uit een gehouden enquête in maart. Diaken Peters roept in herinnering dat de kerk in Bredevoort heeft daar altijd een grote rol in gehad en ontleent daar zelfs haar ontstaansgeschiedenis aan. In Bredevoort, een stadje dat evenzeer moderne devotie als menig keer een teloorgang te verwerken kreeg, heeft juist de kerk de opdracht gekregen om te zorgen voor armen, voor zieken en voor mensen die buiten boord dreigden te vallen. De kerk hier, kreeg een diaconale opdracht en om deze handen en voeten te geven. Voor de zorg van onderwijs, werd zelfs een schooltje aan de kerk gebouwd.

In de loop van de tijd is de kerk haar rol kwijtgeraakt toen de overheid deze zorg overnam. “En dat is ook goed”, zei diaken Peters. Volgens hem is het meer de tendens van het systeem waarin de westerse wereld verkeert waarin het individu centraal is komen te staan. “De coronatijd maakt echter weer duidelijk dat er een grote behoefte bestaat aan gemeenschapszin, aan solidariteit. Die zijn een groot goed.” Namens het pastorale team en heel de parochie wenste hij dat de mensen in Bredevoort moed blijven houden. “In voor- en tegenspoed… …… en dat we blijven geloven in God, oorsprong doel en zin van alle leven. Neem elkaar mee, ook nu we nieuwe wegen inslaan. Op de toppen van de tijden, maar ook door diepe dalen.”

Direct na de eucharistieviering van Palmpasen werden het altaar en het tabernakel leeggeruimd, de kaarsen gedoofd en het evangelieboek, de altaarsteen en de nog gevulde ciborie met het heilig brood de kerk uitgedragen. Voor de dirigent/organist was het ook de allerlaatste keer dat hij de liturgie van muziek en zang voorzag.

Terugzien

De viering is terug te zien via het kanaal van YouTube: Bredevoort.livestream-Achterhoek.nl

De H. Hart H. Georgiuskerk krijgt een cultureel-maatschappelijke functie. De kerk is daarvoor verkocht aan een welzijnsorganisatie.