Nieuws van het parochiebestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 27 maart 2021:

 

Pastoraal

 • De taakverdeling binnen het pastoraal team is ontvangen en wordt vastgesteld.
 • Diaken C. Peters is bezig met een vitaliseringsproject in Winterswijk.
 • Versterking pastoraal team: pastoraal team en bestuur hebben richting vicaris H. Pauw aangegeven meer iets te zien in een pastoraal werker dan in een projectmatige ondersteuning.
 • Het is de bedoeling om na de zomer een cursus voor lectoren op te starten.

 Bestuur

 • Er wordt gewerkt aan een voorstel voor digitaal beheer van documenten.
 • Dit jaar een parochiedag organiseren, zoals voorheen de Ludgerdag en de Paulusdag, is door corona nog niet realistisch. Er komen wel plannen voor volgend jaar.
 • H. Goorhuis, vertrouwenspersoon, wil zich graag een keer voorstellen aan het nieuwe bestuur.

Personeel en Vrijwilligers

 • Het plan van mevr. B. Hummelink om met dhr. B. Bomers de beheercommissies van de locatie te bezoeken blijft bestaan.

 Geloofsgemeenschappen

 • Bredevoort:
  • Alles overwegende inzake de voortzetting van de geloofsgemeenschap, mede naar aanleiding van de enquête, stopt beheercommissie en ook de geloofsgemeenschap.
  • het kerkgebouw is 28 maart aan de eredienst onttrokken.

 Gebouwen en beheer

 • Eibergen: Buurman van de kerk (restaurant De Klok) zoekt een trouwlocatie.

 Financiën

 • Het voorstel voor de parochietarieven 2021 is besproken en wordt vastgesteld.
 • Een voorstel hoe het verwerken van de ledenadministratie en financiën te organiseren is besproken en vastgesteld.
 • De jaarrekening over 2020 van de voormalige St. Ludgerparochie is besproken en vastgesteld. Ziet er goed uit.
 • Volgende maand worden de jaarresultaten van de voormalige St. Paulusparochie besproken.

 Communicatie

 • Het voorstel over de afstemming tussen het parochieblad, de digitale nieuwsbrief en Website is besproken en vastgesteld. Daarover zal de komende maand meer gecommuniceerd worden.
 • Er is vraag naar een printbare nieuwsbrief i.v.m. parochianen die geen digitale mogelijkheden hebben. Er wordt gekeken hoe dat het beste kan.

 Begraafplaatsen

 • Neede: de offerte om de heg, die de droogte niet heeft overleefd, te vervangen incl. een bewateringssysteem, wordt goed gekeurd.
 • G. Bartels heeft drie begraafplaatsen bezocht en met de werkgroepen gesproken.

 

De volgende vergadering van het parochiebestuur staat gepland op 17 april 2021.

 

Namens de parochie HH. Paulus en Ludger,

Berry Brockötter, portefeuille Communicatie