OPROEP

In het parochiebestuur zijn we, in verband met de beëindiging van zijn termijn, op zoek naar een opvolg(st)er voor onze huidige

PENNINGMEESTER

Doel van de functie:

Het behartigen van de portefeuille financiën in het parochiebestuur ten dienste van de geloofsgemeenschappen in de parochie.

Missie van de parochie:

Onze parochie wil zich inzetten voor de verkondiging van het Evangelie. We zien het als onze opdracht om in een veranderende wereld als leerling van Jezus Christus in onze tijd getuigen te zijn van geloof, hoop en liefde voor God en de mensen.

Het parochiebestuur:

bestaat uit acht personen en wordt ondersteund door (beheer)commissies, werkgroepen en het parochiesecretariaat. Het parochiebestuur faciliteert zakelijk het pastorale team, vrijwilligers en gemeenschappen in hun taken, functioneert als een collegiaal bestuur en vergadert maandelijks.

De penningmeester:

  • bereidt voor en geeft mede uitvoering aan het financiële beleid dat onderdeel is van het bestuurlijke beleidsplan;
  • wordt vanwege het financiële raakvlak betrokken bij diverse door het bestuur te behartigen onderwerpen;
  • draagt verantwoording voor het doen opstellen van financiële prognoses, de jaarlijkse begroting en jaarrekening en waakt over de uitvoering van de financiële administratie van inkomsten en uitgaven;
  • geeft advies met betrekking tot de werving, het ontvangen en uitgeven van geldelijke bijdragen;
  • onderhoudt periodiek contact met de plaatselijke kassiers van de beheercommissies en met de dienst financiën van het aartsbisdom.

Profiel:

wij zoeken een persoon die

  • - kennis van en ervaring heeft met financiële zaken, diens portefeuille kan beheren en taken delegeren;
  • - beschikt over HBO denk- en werkniveau en bij voorkeur bestuurlijke ervaring heeft.
  • - beschikt over communicatieve vaardigheden;
  • - lid is van de Rooms-Katholieke kerk, kerkelijk betrokken en benoembaar door de bisschop.

Ondersteuning:

Door het bestuur is wordt een financiële commissie ingesteld die de penningmeester afgeronde uitvoerende taken uit handen neemt en begeleidt;
voorts is er ondersteuning door een administratief-financiële kracht en externe deskundigen, als bijv. een accountant en beleggingscommissie. Ook is interne ondersteuning aanwezig via het secretariaat.

Nadere informatie:

kan worden verkregen bij de vicevoorzitter van het bestuur, de heer Jos Rosendaal, via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-11151949.  Benoeming geschiedt door de aartsbisschop van Utrecht voor een termijn van vier jaar. Het lidmaatschap van het parochiebestuur is onbezoldigd, voor gemaakte kosten is de vergoedingsregeling van toepassing.

Reageren:

kan per mail of schriftelijk bij de secretaris van het parochiebestuur, de heer Johannes Hoekstra: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / Parochiesecretariaat HH. Paulus en Ludger,
t.a.v. de heer J.E. Hoekstra, Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo.