Mededeling vieringen 30 september – 1 oktober

Beste parochianen,
Hierbij delen wij u mee, dat diaken Cor Peters ons gaat verlaten.
Hij heeft de aartsbisschop verzocht hem met ingang van 1 januari 2024 volledig emeritaat te verlenen.
Wij betreuren het vertrek van diaken Peters ten zeerste. Op een prettige en constructieve manier hebben we vanaf juni 2016 met hem samengewerkt.
We zijn hem heel dankbaar voor zijn inzet en dat hij langer dan gebruikelijk beschikbaar is gebleven voor onze parochie.
Enkele projectmatige taken blijft diaken Peters na 1 januari nog enige tijd behartigen.
Het bestuur en team kijken de komende tijd – in overleg met de vicaris – naar het opvangen van taken en beslissingen die genomen moeten worden.
Op zondag 25 februari nemen we in een gezamenlijke viering afscheid van diaken Cor Peters.
Nadere informatie volgt tegen die tijd.

Parochiebestuur en pastoraal team parochie HH. Paulus en Ludger – Oost-Achterhoek