De bisschoppen van Nederland hebben een brief uitgebracht bij gelegenheid van de aanstaande verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer.

Op de website van het Aartsbisdom Utrecht staat een samenvattend bericht over deze brief: https://www.aartsbisdom.nl/bisschoppen-iedereen-moet-mee-kunnen-doen/