Volwassenen die vragen om de Doop en het Vormsel

In een tijd waarin er steeds minder mensen zich kerkbetrokken voelen en het vooral de ouderen onder ons zijn die we op zondag in de kerk ontmoeten, is het opmerkelijk dat (jong) volwassenen, tegen de stroom in katholiek willen worden. En dus bij onze kerk willen horen.  Ergens op hun levensweg zijn ze geraakt, gegroeid in geloof, al een beetje thuisgeraakt of zoekend naar zin en betekenis in hun leven. Een bewuste zoektocht, een bewuste keuze om die weg niet alleen af te leggen, maar te verbinden met mensen die deze weg al generaties lang gaan.
Wij willen hen begeleiden op deze weg, een stuk met hen oplopen, hen wegwijs maken, hen vertrouwd maken met ons, onze gebruiken en rituelen. We trekken met hen op om de brug te slaan tussen wat de Kerk ons leert en ons leven. We willen met hen meegaan om hun relatie met de Heer te verdiepen. Geloofsbegeleiding, geloofsverdieping noemen wij dat in onze parochie en met een katholiek woord noemen wij dat ook ‘catechumenaat’.

Wat gebeurt er in dat catechumenaat?

Er kloppen mensen aan die op hun levensweg de wens tegenkomen om katholiek te worden. Ook komen we mensen tegen die als kind gedoopt zijn, maar nu op volwassen leeftijd de band met de kerk willen bevestigen door het Sacrament van het Vormsel. Soms is een eerste stap het volgen van de Alpha-cursus (meer daarover leest u in het parochieblad, de Nieuwsbrief en de website). 

Soms zijn mensen er ook echt aan toe om de stap te zetten. Deze mensen worden begeleidt in een serie bijeenkomsten die daarvoor gepland worden.  
In deze bijeenkomsten praten wij met elkaar over onze levensweg, wat het ons gebracht heeft, wat en wie daarin belangrijk was, waren, hoe God ons gevonden heeft en een steeds grotere plek in ons leven heeft ingenomen. We verkennen ook hoe we verder in kunnen groeien in het leven van onze kerk. We verdiepen ons in de Bijbel als belangrijke Bron van ons geloof en ontdekken hoe ook de verhalen in de Bijbel ons eigen levensverhaal kunnen raken. 
We ontdekken wat een kerkgebouw ons kan vertellen; verdiepen ons in de liturgie; we verdiepen ons in de geloofsbelijdenis, het Onze Vader, het bidden zelf; ook de Sacramenten en de symbolen die daarbij gebruikt beschouwen en bespreken we nader. Verder brengen de geloofsleerlingen, of catechumenen, ook hun eigen vragen in. Steeds opnieuw is dat bijzonder boeiend en inspirerend. 

Gastvrijheid van de parochie

Het is altijd even wennen als je nieuw bent. Daarom willen wij op alle parochianen een beroep doen om de geloofsleerlingen vooral gastvrij te ontvangen. 
Help hen op een gastvrije manier hen thuis te voelen in onze gemeenschap. Wees een aanspreekpunt, wil hen de weg wijzen in de katholieke kerk die voor ons zo vertrouwd is en voor een buitenstaander vol met raadsels zit. U weet van uzelf wel hoe dat het beste bij u past.

Vraag je je af of je ook katholiek wilt worden? 

Uit de vele verhalen, die de afgelopen jaren met ons gedeeld zijn, horen we hoe verschillend de vraag om katholiek te worden, of om als katholiek alsnog gevormd te worden zich bij mensen aandient. Voor de een intens verlangen, voor de ander een vragend zoeken en nog niet weten. Wil je meer informatie, een vrijblijvend gesprek of wil je je aanmelden voor het traject van geloofsbegeleiding dat dit voorjaar begint, dan kun je via het parochiesecretariaat contact opnemen. Het pastoraal team zal dit dan oppakken en in gang zetten.  

Start traject catechumenaat

Binnenkort starten de bijeenkomsten voor de geloofsleerlingen weer. 

Data voor 2024: donderdag 15 februari - woensdag 21 februari – donderdag 29 februari – dinsdag 5 maart – dinsdag 26 maart in de Goede Week. 

Locatie volgt nog na aanmelding. 
Aanmelden kan tot 14 februari 2024