Of ga naar https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=ysSr80YcQ2axOw-xyL5y2g

'Geef vandaag voor de kerk van morgen'

 

Collecte / giften t.n.v. H. Calixtus
IBAN:  NL96 RABO 0117 3061 50