Uitleg over het Vormsel

De Bijbel speekt veelvuldig over de bezieling van de heilige Geest. Al in het begin van het boek Genesis staat dat de Geest van God over de wateren zweefde (Gen. 1, 2) en even verderop: dat ‘God de mens levensadem in de neus blies’ (Gen. 2, 7).
Op bijzondere manier ontvingen profeten de kracht van Gods Geest.
Jezus, geheel vervuld van de heilige Geest, belooft diezelfde Geest aan zijn leerlingen als Trooster en Helper (Joh. 14, 25). Na zijn verrijzenis blaast de verrezen Heer over zijn leerlingen en zegt: ‘ontvangt de heilige Geest’ (Joh. 20, 22). Op het Pinksterfeest worden velen bezield
Het sacrament van het vormsel is de bekroning van het eerder ontvangen doopsel. Op bijzondere wijze wordt in het vormsel nog eens de kracht van de heilige Geest doorgegeven. Het is de bevestiging en voltooiing van het doopsel. Het vormsel geeft de kracht om te getuigen van Jezus en zijn evangelie, om uit te komen voor je geloof in de levende Heer. De sterkte van de heilige Geest helpt een christen om in het dagelijkse leven in woord en daad méér te lijken op Christus.
Net als het doopsel wordt het vormsel slechts eenmaal toegediend. Het vormsel drukt uit dat Jezus Christus deze mens met het zegel van zijn Geest heeft gemerkt en gesterkt met zijn kracht. 
De bisschop is de eigenlijke bedienaar van het vormsel, de vormheer. Hij kan andere priesters delegeren om in zijn plaats het vormsel toe te dienen. In onze parochie worden jongeren rond hun twaalfde levensjaar in de gelegenheid gesteld om zich voor te bereiden op het ontvangen van het vormsel, dat plaatsvindt in een speciale, feestelijke eucharistieviering.
Wanneer een volwassene wordt opgenomen in de Kerk vindt het vormsel meteen na het doopsel plaats.
Klik hier voor een filmpje over het Vormsel

Aanmelden

Kan mijn kind nog het H. Vormsel ontvangen?

Bij voldoende deelname is er jaarlijks een Vormselviering in de H. Calixtusbasiliek in Groenlo.

Het sacrament van het H. Vormsel is bestemd voor kinderen in groep 8 van de basisschool, of ouder. De kinderen worden in één weekend voorbereid. Er is tenminste één bijeenkomst met de ouders. De website van de parochie, het parochieblad en de Nieuwsbrief informeren jaarlijks wanneer u uw kind kunt inschrijven. Voor aanmelden en nadere informatie kunt u terecht bij het parochiesecretariaat.

Aanmelden voor deelname aan dit Vormsel Voorbereidingsweekend kan tot 30 september 2023.
We hanteren deze datum strikt in verband met de voorbereidingen en de organisatie. Dus geef het aan elkaar door wanneer u een potentiële vormeling kent.
U kunt het aanmeldingsformulier gebruiken dat op de website staat. Ook achter in de kerken liggen enkele exemplaren. Aanmelden gaat door dit formulier digitaal of per post te sturen aan het parochiesecretariaat en de kosten over te maken op het rekeningnummer dat erop vermeld staat.

Parochiesecretariaat HH. Paulus en St. Ludger
Nieuwstad 12
7141 BD Groenlo

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor vragen kunt u gerust bellen tel. 0544 - 46 46 63 ma t/m donderdag van 9.00 tot 12.00 uur

 

 

Aanmeldingsformulier Heilig Vormsel