Het huwelijk wordt een ‘verbond’ genoemd

Verbond heeft in de Bijbel te maken met de band van liefde en trouw die God met zijn volk aangaat, voor altijd. Op grond van hun jawoord zijn man en vrouw geroepen om als gehuwden een levenslange wederzijdse band aan te gaan. In de Trouwbelofte wordt gezegd: ‘al de dagen van ons leven’.
In het huwelijk zijn man en vrouw geroepen om samen door het leven te gaan, en samen – over en weer – hun verbond te bewaren en te volbrengen. Dit betekent dat zij deelhebben aan elkaars leven: dat zij elkaars welzijn en geluk voor ogen hebben en als goede ouders de kinderen, die hen worden toevertrouwd, op te voeden in de geest van het evangelie.>/p>

U wilt trouwen in de kerk.
Dat is een blijde gebeurtenis voor u en ook voor de kerkgemeenschap! Graag willen we u informeren hoe u uw voorgenomen huwelijk kenbaar maakt bij de parochie en welke weg wij met u willen gaan ter voorbereiding op het huwelijk.

Aanmelden

U meldt u aan via het centrale secretariaat van de parochie. U krijgt bericht van de parochie welke pastor zal voorgaan in de huwelijksviering. Samen met de betreffende pastor maakt u afspraken over de voorbereiding. In het eerste gesprek met de pastor zal onder andere worden gesproken over het traject ter voorbereiding en zullen een aantal formele zaken aan de orde komen. In de vervolggesprekken wordt de inhoud en de betekenis van het christelijk huwelijk verder uitgediept met de pastor en wordt er samen gewerkt aan het maken van een boekje. Ook kunt u alle praktische vragen met betrekking tot de huwelijksviering kwijt in die gesprekken.

Centraal Secretariaat Parochies St. Paulus en St. Ludger
Nieuwstad 12
7141 BD Groenlo

Tel. 0544 - 46 46 63

In deze video wordt uitleg gegeven over de betekenis van een kerkelijk huwelijk: