Antennegroep

Een groot aantal parochianen houdt een oogje in het zeil in hun buurt en vraagt als het nodig is bij de coördinator van de antennegroep om aandacht in een bepaalde situatie. Dit zal in de meeste gevallen gebeuren door het toezenden van een wenskaart of van een bezoekje van een van de pastores. 

 

Avondwake/uitvaart
Er is een groepje mensen die de avondwake/uitvaart verzorgt. Het zijn mensen die via een opleiding in staat zijn om de familie bij te staan vóór en tijdens de uitvaart en de uitvaart dienst te verzorgen. Ook houden zij korte tijd na de uitvaart nog contact met de nabestaanden indien dit gewenst is

 

Beheercommissie 
Zij zijn verantwoordelijk voor het mogelijk maken van het houden van een eredienst en geeft leiding aan de locatie.

 

Bezoekersgroep
Als men 80 jaar of ouder is geworden brengen de medewerkers een jaarlijks bezoekje namens de caritas.

 

Bezorgers Parochieblad
Heel veel mensen bezorgen in een deel van Aalten het parochieblad, sintludgernu.nl.

 

Bloemengroep
Afhankelijk van het jaargetij en het deel van het kerkelijk jaar maken zij bloemstukken welke de kerk en het altaar opluisteren.

 

Caritas
Een groep die oog heeft voor de noden dichtbij en veraf probeert binnen de mogelijkheden nood te lenigen.

 

Communie bezorgers
De communie bezorgers brengen de Hostie, eens per maand en op bijzondere feestdagen, naar mensen die niet naar de kerk kunnen komen en te kennen hebben gegeven graag een Hostie te ontvangen.

 

Doopgroep
De doopgroep helpt de pastor, die de doop zal gaan toedienen, bij het organiseren van de voorafgaande bijeenkomsten voor ouders van de dopeling.

 

Eerste Communie
Deze werkgroep helpt de pastor bij het organiseren tijdens de voorbereidingen en tijdens de toediening van de Eerste Heilige Communie.

Caisa
 Een parochiekoor. Ondersteunt ook de vieringen met gezang en soms met percussie. Het repertoire is Nederlands en ook vaak Engels.

 

Kerkradio
Mensen die thuis zitten en toch graag verbonden zijn met de vieringen kunnen zich bij deze werkgroep melden. Indien u daarbij een liturgieboekje wenst te ontvangen, wordt dit thuisbezorgd.

 

Kevelaer /Lourdes
Bedevaartgangers voor Kevelaer en Lourdes melden zich aan bij deze werkgroep.

 

Kosters
De koster maakt de kerk gereed voor aanvang van de eredienst. Ook de Aaltense RK. diensten bij een uitvaart vanuit het uitvaartcentrum Berkenhove worden door hem voorbereid.

 

Lectoren
Zij verwoorden de lezingen en de mededelingen tijdens de vieringen op de zondagen.

 

Ledenadministratie
Leden van het secretariaat houden het ledenbestand up-to-date.

 

Het secretariaat.
Dit is geopend op  vrijdag van 10:00-11:00 uur.  Locatie Zuiderkerk aan de  Ludgerstaat  Tijdens deze uren kunt u terecht voor allerlei zaken zoals: opgeven van: een misintentie, van deelname aan een reis of om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek met een van de secretariaatsleden

 

Parochieblad
Het parochieblad 'De verbinding'  wordt door een aantal correspondenten voorzien van kopij. De correspondenten proberen door artikelen en soms interviews actueel nieuws te blijven aanbieden aan de redactie van het parochieblad

 

Parochiekamp
Een vriendengroep, aantal jongeren van onze geloofsgemeenschap samen met jongeren van andere Aaltense kerken, verzorgt jaarlijks een parochiekamp voor de kinderen van basisschool St Jozef te Aalten.

 

Pastores
De pastores van onze parochie bestaat uit: Pastoor Herman de Jong,  Pastor Cor Peters en Pastor Carla Roetgerink. Zij worden, indien nodig, bijgestaan door leden van de werkgroep Liturgie en avondwake/uitvaart

 

Telefoonwacht
Pastorale noodwacht: 06-190 17 292
Dit telefoonnummer is alleen bedoeld indien men hulp vraagt in noodgevallen. Dit kan zijn: Hulp bij ernstige ziekte, bijstand bij stervenden of hulp na overlijden


Vormselwerkgroep
De vormselwerkgroep helpt de pastor, die het sacrament van het Vormsel voorbereidt, bij het organiseren van de voorafgaande bijeenkomsten voor ouders van de Vormeling.