Logo Parochie

 

R.-K. Parochie
HH. Paulus en Ludger

St. Helena | Aalten

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

 

 


Berichtgeving omtrent corona

Met ingang van 7 april nieuw telefoonnummer voor reserveringen: 06-83 13 71 02

Coronamaatregelen versoepeld per 5 juni 2021, zie Versoepeling van de coronamaatregelen.

 

Jaarlijks maken we samen een uitstapje als leden van het Parochieblad afd. Aalten, in de maand mei of juni. Dit jaar kon en mocht het weer na een ‘rustig’ jaar in verband met corona.
Meestal gaan we met de auto eropuit, hoewel we vorig jaar al van plan waren een mooie fietstocht te maken kon dat vanwege corona niet doorgaan,
Dit jaar in juni zijn de regels versoepeld en dus stapten op de fiets voor een tocht in de achterhoek.

gebedskalender_mei-juni_2021.jpg - 873,20 kB

Maand juni 2021

 

Zondag 6 juni
God onze Vader, U geeft ons nieuw en eeuwig leven door het Lichaam en Bloed van Uw Zoon. Wij willen U op dit hoogfeest danken voor Jezus Christus die zichzelf aan ons schenkt in de Heilige Eucharistie.
Wij bidden dat de vervolging van Christenen afneemt en vragen U daarom: geef dat steeds meer mensen het Evangelie aannemen en omarmen, en dat wij allen, als broeders en zusters van elkaar, mogen groeien in liefde en in heiligheid.
Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige William Greenwood, kluizenaar en martelaar, door Christus onze Heer.

Zondag 20 juni
Heer onze God, U hebt Uw Zoon Jezus de Christus doen opstaan uit de doden op de eerste dag van de week, en zo de herschepping van de mens ingeluid. Op deze nieuwe zondag willen wij U danken voor al Uw goede gaven. Wij willen tot U ook bidden voor mensen die zoekende zijn naar de zin van hun leven. Geef dat zij Uw Zoon leren kennen en zijn liefdevolle uitnodiging omarmen. Dat hun geloof diep wortelt en aan onze wereld mooie vruchten van naastenliefde schenkt.
Dit vragen wij U op voorspraak van de zalig Paulus Shinsuke, cathechist en martelaar, door Christus onze Heer.

Maanden Juli-augustus 2021

Zondag 4 juli:
Eeuwige God, U ziet om naar hen, die op de vuilnishopen hun levensonderhoud zoeken. Wij vragen Uw liefdevolle bijstand voor de inwoners van Islamabad, Pakistan, die in schrijnende armoede leven. Vooral voor de jonge mensen, die vaak geen toekomst zien, die gebukt gaan onder vervuiling, lawaai en zware lasten. Wees hun nabij met de liefde en het licht van Christus; bemoedig hen met hoop op een betere toekomst; verlos allen, die U nog niet kennen uit de duisternis van het ongeloof. Dit op voorspraak van de zalige Jozef Kowalski, door Christus onze Heer.

Zondag 1 augustus:
Genadige God, nadat Hij zijn beulen uit liefde had vergeven, schonk Uw Zoon Jezus Christus de Heilige Geest. Wij willen U vandaag op verzoek van Paus Franciscus bidden voor de Kerk: dat zij de genade en kracht ontvangt van de heilige Geest om zichzelf te hervormen in het licht van het Evangelie. Dat velen opnieuw geraakt worden door de Blijde Boodschap, zich bekeren en de weg van ware vrede en gerechtigheid gaan. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Gerhard Hirschfelder, priester en martelaar, door Christus onze Heer.

Zondag 15 augustus:
God onze goede Vader, Uw grootste wonder is de herschepping van de mens in Uw Zoon Jezus Christus. Op dit hoogfeest ter ere van de Heilige Maagd Maria vragen wij Uw zegen voor alle moeders in Laos: om de liefde van Christus in hun hart. Dat zij de vrede, vreugde en schone wijsheid van de Blijde Boodschap steeds meer ervaren in de zorg voor hun kinderen. Wij bidden dat Uw Kerk in Laos mag groeien in geloof alsook in aantal. Dit vragen wij U op voorspraak van de Heilige Maagd Maria, Door Christus onze Heer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

op de derde zondag na Pasen zongen wij als openingslied  "Zing voor de Heer een nieuw gezang" Als cantor dwaalden mijn gedachten even af bij het zingen van de tweede en derde strofe, De natuur om ons heen maakt een zo mooie tijd door dat we er bijna niet genoeg van kunnen krijgen. De verwondering na een lange tijd van stilte en duisternis.  Het zichtbaar ontwaken van nieuw leven. Gelukkig zou ik bijna zeggen is het er ook nog koud bij want daardoor blijft het uitbundig ontwaken langer aan ons zichtbaar. Het onbegrijpelijke dat jaar in jaar uit aan ons oog wordt gepresenteerd. Geniet van de beelden die ik naar aanleiding van 'Het Wonder' heb gemaakt 

 

2 Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zingt dan de Heer een nieuw gezang!

3 Een lied van uw verwondering
dat nòg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.

Wie op een wandeling de Dijkstraat te Aalten passeert, hetzij inwoner van ons dorp, hetzij vreemdeling, zal, wanneer hij ter hoogte van de R.K.-kerk gekomen is, onwillekeurig de gedachte in zich voelen opkomen: “Wat ligt die kerk daar mooi, wat een aardig complex”. Inderdaad is het een van de mooiste plekjes van ons dorp. Iets aantrekkelijks ligt er in ’t geheel, zooals het daar voor ons ligt. Hier is frischheid, bevalligheid, eenvoud en orde, hier is schoonheid. En wie de betonnen brug met ijzeren hekwerk overstapt, en den bouw van alle kanten eens bezichtigt, en binnengaat, zal daaraan dan ook niet twijfelen; wel zal hij zich afvragen, waarom de geheel, reeds bij den eersten blik, zoo aangenaam aandoet, zoo voldoet. De forsche toren met zijn krachtige spits, een flink model van oud-Hollandsche kracht, staat vast in den zanderigen bodem. Het hooge raam boven den ingang met

 Nu er tijdelijk geen producten meer in de voedselbank-kast in de kerk gebracht kunnen worden is daar een oplossing voor gevonden. Namelijk: in de Maria kapel. Daar staat een mand waarin de producten achtergelaten kunnen worden. Deze mand wordt iedere dag gecontroleerd en een vrijwilliger brengt ze naar de voedselbank-kast in de Zuiderkerk (het centrale verzamelpunt).
Alle houdbare producten zijn welkom, maar we denken om vanaf de maand juni - het systeem van geloofsgemeenschap Winterswijk te volgen - door iedere maand in het parochieblad ‘SintLudgernu.nl’ aan te geven om aan een bepaald artikel de voorkeur te geven. Dat kan de ene keer koffie zijn de volgende keer iets anders. Deze maand juni graag een pot jam.
Het is voor de voedselbank-vrijwilligers, die de tassen vullen eenvoudiger, want de vraag bij het aanbod van veel verschillende producten is vaak, wie geef je wat?
Dank voor uw begrip, medewerking en gaven, juist in deze moeilijke tijd.
P.C.I. r.k. geloofsgemeenschap St. Helena, Aalten.

 

Pastorale noodwacht
Parochie HH. Paulus en Ludger
06-190 17 292