Logo Parochie

 

R.-K. Parochie
HH. Paulus en Ludger

H. Agatha | Harreveld

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

 

 


Berichtgeving omtrent corona

Bijna alle regels omtrent corona vervallen m.i.v. 25 september 2021, zie dit bericht voor meer informatie.

 

Tijdens de zomertijd van april t/m oktober zijn de kerk, pastorie tuin en de kruiswegstaties te bezichtigen,

In de kerk zijn veel wandschilderingen van Jos ten Horn te bewonderen. Buiten rond het strooiveld is een kruiswegstatie te zien, deze staties zijn verwerkt in de scheidingsmuren, ze komen uit de afgebrande kapel van het internaat aan de overzijde van de kerk, deze staties zijn uit de 17e eeuw. In de pastorie tuin is een rustaltaar, deze is onlangs door onze vrijwilligers geheel gerestaureerd. Al met al is het zeker waard om dit alles zelf te aanschouwen.

 

 

Najaarsviering

 

Zondag 26 september wordt om 9.30 uur in Harreveld een woord- en gebedsviering verzorgd door de lokale werkgroep. Na afloop kunnen we elkaar nader ontmoeten met koffie/thee in de pastorietuin.

 

Het thema van deze zondag is ‘het goede te doen’. Wat betekent dit voor ons, persoonlijk, en als elkaars medemens? We herkennen allemaal de continue tweestrijd tussen kiezen voor jezelf en kiezen voor de ander. In het evangelie wijst Jezus ons er op, dat het belangrijkste is, vooral toch je medemens niet van ‘het goede pad’ af te brengen. En dat niet alleen voor die ander, maar evenzeer voor jezelf. Maar wat is dan de juiste balans om aan te houden? De zoektocht naar ‘het goede’ komt in alles terug.

 

De viering staat ook in het teken van het najaar; traditioneel het jaargetijde waarin de opbrengst van diverse gewassen wordt binnengehaald. Heeft ‘de oogst’ opgeleverd wat we er van hadden verwacht? Dat is een vraag die we onszelf ook in bredere zin kunnen stellen. Heb ik bereikt wat ik wilde bewerkstelligen? Welke weg heb ik daartoe bewandeld en is dit niet ten koste gegaan van een ander? Heb ik er ‘goed aan gedaan’ door het zo te doen? In deze najaarsviering relativeren we die levensvragen.

 

Graag nodigen wij u hierbij van harte uit!

 

Geloofsgemeenschap Harreveld

 

Voor de uitgave van december/jan. 2021 voor 15 oktober

Secretariaat is elke 1e maandag v.d. maand open van 18.00 tot 19.00 uur,

Intenties mogen ook in de in de brievenbus parochiecentrum.

 

U was gewend om de intenties en de namen van de overledenen, in het Ludgerblad aan te treffen. Vanaf nu worden deze in de Nieuwsbrief vermeld. U kunt zich op de website van de Parochie (www.paulus-ludger.nl) aanmelden voor deze Nieuwsbrief. U ontvangt deze dan maandelijks via de mail. Achter in onze kerk zullen ook enkele exemplaren worden neergelegd.

 

 

Op zondag 27 juni was er in onze kerk een zomerviering rondom het thema “Zomer is leven”.   Mieke Wessels en William Klein Zeggelink van de werkgroep hadden erg hun best gedaan om een zeer geslaagde en verfrissende viering neer te zetten. Het boekje voor deze viering was door hen zelf samengesteld. Ook hadden ze voor enkele liedjes zelfgeschreven teksten gemaakt. Deze liedjes waren vervolgens door het koor speciaal ingestudeerd. Het koor zong, ondanks de kleine bezetting, heel mooi. Alles stond in het teken van de zomer. De vrijwilligers van de bloemengroep hadden fraaie zomerboeketten gemaakt. Het weer was zomers, dus kon er na de viering buiten in de parochietuin, die er dankzij de vrijwilligers van de tuingroep prachtig bij lag, koffie worden gedronken. Ook de tractatie bij de koffie had een zomers accent. Het was een heel gezellig en geslaagd samenzijn.

 

Najaarsviering

Op zondag 26 september om 9.30 uur is er een najaarsviering. Na de viering staat de koffie klaar. Deze viering wordt verzorgd door de werkgroep. De werkgroep steekt heel veel vrije tijd in de voorbereiding van een viering. Het zou fijn zijn als u ook komt. U bent van harte welkom!

Pastorale noodwacht
Parochie HH. Paulus en Ludger
06-190 17 292