Logo Parochie

 

R.-K. Parochie
HH. Paulus en Ludger

H. Agatha | Harreveld

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

 

 


Berichtgeving omtrent corona

Met ingang van 7 april nieuw telefoonnummer voor reserveringen: 06-83 13 71 02

Coronamaatregelen versoepeld per 5 juni 2021, zie Versoepeling van de coronamaatregelen.

Zondag 27 juni wordt om 9.30 uur in Harreveld een woord- en gebedsviering verzorgd door de werkgroep. De werkgroep bestaat op dit moment uit Maria van Uem, William Klein Zeggelink, Hans Weikamp en Mieke Wessels.

 

Het evangelie van deze zondag gaat over de opwekking van de dochter van Jaïrus. Glaskunstenares Annemiek Punt heeft geïnspireerd door dit verhaal in 2006 een indrukwekkend glas-in-loodraam van 7,5 bij 3,5 meter gemaakt voor de Nieuwe Kerk in Delft. Annemiek Punt ervaart het verhaal van de dochter van Jaïrus als een bron van hoop, kracht en moed voor het heden. Met name de passage waarin Jezus de hand van het meisje pakt en haar weer tot leven roept met de woorden “Talita koem: ik zeg u: sta op!” Zij vertaalde dit in een bijzonder kleurrijk beeld met een hand, vlinders en een gezicht. Dit prachtige beeld roept ook associaties op met de zomer, met zon, warmte en leven.

 

De viering staat in het teken van de zomer. De zomer waar we allemaal zo naar hebben uitgekeken na een lange periode van lockdown en maatregelen. We verlangen naar een leven dat weer een beetje begint te normaliseren. We willen elkaar graag weer ontmoeten, het liefst buiten. Na de viering zal daartoe met koffie en koek volop gelegenheid zijn in de parochietuin. Hopelijk zijn de weergoden ons daarbij gunstig gezind.

 

Graag nodigen wij u hierbij van harte uit!

 

Werkgroep Harreveld

 

Tijdens de vakantieperiode juli/augustus zijn er geen vieringen en ook geen spreekuren. Nieuwe intenties kunnen in de brievenbus, voor september uiterlijk 2 augustus 2021 . De intenties zullen worden voorgelezen in de septemberviering in onze kerk.

Vanaf september spreekuur elke eerste maandag van de maand van 18.00 tot 19.00 uur.

Zondag 13 december was een gedenkwaardige, en toch ook enigszins, een wat trieste dag in Harreveld. Op die dag werd de allerlaatste Eucharistieviering in onze kerk gehouden en de viering werd voorgegaan door pastor Den Hartog, die voor de laatste keer in Harreveld voorging, voordat hij in februari zijn ambt in Mijdrecht gaat voortzetten. Hij werd in deze viering geassisteerd door pastor Dave (de kleine pastor, zoals hij zichzelf noemde).

De omstandigheden brengen met zich mee dat deze ingrijpende stap te begrijpen is. Steeds minder kerkgangers en een groter gebied waar steeds minder geestelijken voorhanden zijn.

Gelukkig hebben we in Harreveld de beschikking over drie enthousiaste voorgangers, die nu, maar ook in de toekomst, als de kerk aan de eredienst wordt onttrokken, met enige regelmaat een gebedsdienst willen blijven verzorgen. Het is aan ons, de parochianen in Harreveld, om te laten zien dat het geloof, in welke vorm dan ook, blijft leven in Harreveld.

Laten we daar samen aan bouwen, ons op de toekomst richten en niet teveel omkijken.

Wie met zijn gezicht naar het verleden staat heeft geen oog voor de toekomst!

    

Wij wijzen graag op onderstaande mogelijkheden om verbonden te zijn in gebed:

Noveengebed www.bisdomhaarlemamsterdam.nl

Cirkel van gebed https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/nieuws/cirkel-van-gebed-verbindt-katholieken

Klokken van troost en hoop https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2020/03/nieuwsbrief-maart-2020/

 

God, toevlucht in onze nood,

kracht in onze vertwijfeling en angst,

vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig

nu wij allen de gevolgen ondervinden

van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen

die dit virus hebben opgelopen,

Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus

zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk

ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons

en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons

bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop

zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven

aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.

 

Pastorale noodwacht
Parochie HH. Paulus en Ludger
06-190 17 292