Doelstelling:
De Zonnebloem is een landelijke organisatie die het leven van mensen met een lichamelijke beperking en dat van haar vrijwilligers wil verrijken door sociale en recreatieve activiteiten mogelijk te maken.
De Zonnebloem is er voor iedereen met een fysieke beperking. Jong en oud. Wie je ook bent en wat je ook graag doet, mensen met een lichamelijke beperking moeten zorgeloos en vanzelfsprekend kunnen meedoen.
(‘Zorgeloos’ betekent hier, dat iemand met een lichamelijke beperking niet gehinderd zou mogen worden, door meer praktische zorgen dan ieder ander.)
We willen graag, dat mensen uit een sociaal isolement komen dat wordt veroorzaakt door een fysieke beperking.

De Zonnebloem is weliswaar een landelijke organisatie, maar de lokale afdelingen zijn vergaand autonoom. Er is een jaarprogramma, waarin ook uitjes zijn opgenomen. Deze uitjes variëren van klein (ca. 7 tot 15 personen), tot groot (30 tot 40 personen). Er wordt naar gestreefd om de eigen bijdrage daarvoor zo beperkt mogelijk te houden (beperken van financiële drempels). Om die reden is extra geld nodig dat wordt verkregen via sponsors, donaties, collecties en ook via de loterij.

Bij de Zonnebloem draait het om mensen. Al meer dan 70 jaar. We brengen ze bij elkaar. Staan voor ze klaar. En zetten alles op alles om mensen met een beperking een onvergetelijke dag te bezorgen. Een fysieke beperking hoeft wat ons betreft nooit een belemmering te zijn. We willen dat iedereen volop van het leven kan genieten.
Wil jij mensen leren kennen met wie het klikt? Wil je eropuit, om dat te doen wat je leuk vindt? Eens een keer mee op vakantie? Dan moet dat kunnen!
(NB. Kijk op de site om de mogelijkheden en hulpmiddelen voor uitjes zelf te zien, meer dan u denkt)

Daarom blijven we dat doen waar we altijd al goed in waren: contacten leggen, gezelligheid brengen, activiteiten organiseren en vakanties mogelijk maken. En we komen met nieuwe oplossingen. Zo bieden we verspreid over heel Nederland de Zonnebloem rolstoelauto te huur aan. En zorgen we er samen met attractieparken en musea voor, dat deze toegankelijker worden voor mindervaliden.
Denk nou niet, dat alleen de mensen met een lichamelijke beperking plezier hebben, ook onze hulpverleners/ vrijwilligers genieten en zijn voldaan bij een goed verlopen evenement!

Voor iedereen met een fysieke beperking
Of ken je iemand met een fysieke beperking die dat graag zou willen? Neem dan contact op en kijk met ons naar de mogelijkheden.
Er is een goede website met informatie zowel voor de Landelijke organisatie als voor de lokale clubs. Even via internet zoeken en je krijgt antwoord op alle vragen, is het niet via de websites dan via telefonisch contact of e-mail!
Landelijke organisatie
Lokale organisatie in Eibergen (lokale site met verhalen over de uitjes)
Facebook Zonnebloem Eibergen (ook te bekijken als je geen facebookaccount hebt)
O ja, we hebben altijd behoefte aan vrijwilligers. Interesse? Neem contact op!

Secretariaat: tijdelijk Frieda van Enk tel.: 0545 - 477 815