In deze Coronatijd hebben de ondernemers in ons land het moeilijk. Hoewel de overheid allerlei maatregelen treft om de ondernemers te ondersteunen, blijft het voor veel ondernemers spannend of zij kunnen overleven in deze ongewisse tijd. Hoe zal de toekomst, na Corona, er uit zien? Komen de tijden van voor de crisis terug of moeten wij naar het zogenaamde “nieuwe normaal” en hoe ziet dat “nieuwe normaal” er dan uit.

Een aantal organisaties zoals vakbonden, sommige politieke partijen en sociale bewegingen pleiten nu voor meer aandacht voor klimaat- en milieuproblemen en aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) Gaan wij naar een samenleving met meer oog voor onze leefomgeving en voor elkaar? Zoeken wij het dan dichtbij of hebben wij ook oog voor de mensen in ontwikkelingslanden?

Boeren en producenten in ontwikkelingslanden ervaren veel problemen door de Coronacrisis. Veel werk valt weg omdat er geen producten vervoerd of verscheept mogen worden. Geen werk betekent geen verdiensten en daardoor neemt de armoede toe. In dit soort landen is er geen sprake van reserves of overheidssteun.

Fair Trade International zet daarom 3,1 miljoen euro in om boerenorganisaties en Fair Trade coöperaties te ondersteunen. Het geld is enerzijds beschikbaar om op korte termijn verlichting te bieden aan producenten organisaties. Met het geld kunnen zij bijvoorbeeld beschermende materialen of medicijnen bekostigen of loon doorbetalen aan werknemers die door de Coronacrisis hun werk tijdelijk kwijt zijn. Anderzijds is het geld bedoeld voor lange termijninvesteringen als de boeren en producenten hun leven na Covid 19 weer gaan opbouwen.

Op kleine schaal kunt u de boeren en producenten ook steunen door bijvoorbeeld Fair Trade producten te kopen. In alle supermarkten en andere winkels treft u een scala aan Fairtrade producten aan. Verder kunt u natuurlijk ook terecht in de Wereldwinkel die naast food ook allerlei kunstnijverheidsproducten verkoopt. Een substantieel deel van de opbrengst wordt ingezet ter ondersteuning van boeren, producenten, hun gezinnen en plaatselijke leefgemeenschappen.

In het werkgebied van de Paulus- en Ludgerparochie hebben de Wereldwinkels in Eibergen, Winterswijk, Aalten en Lichtenvoorde hun deuren helaas moeten sluiten vanwege teruglopende omzetten en het gebrek aan vrijwilligers. De Wereldwinkel in Groenlo is nog in bedrijf. Deze winkel is ontstaan op initiatief van de gezamenlijke kerken in en rond Groenlo.

Begin jaren negentig vroegen de gezamenlijke kerken in Nederland aandacht voor drie belangrijke thema’s, te weten: Vrede, Gerechtigheid en Heelheid van de Schepping. Dit in navolging van de Wereldraad van Kerken die rond deze thema’s een “Conciliair Proces” hadden opgezet om daarmee bewustwording en actie op deze drie onderwerpen op gang te brengen. Plaatselijke kerken werden gestimuleerd om dit Conciliair proces te ondersteunen. De gezamenlijke Katholieke kerken van Beltrum, Groenlo en Lievelde en de Hervormde Gemeente Groenlo richtten een werkgroep op die verschillende activiteiten hebben opgezet rond deze thema’s. Eén van de opdrachten die de werkgroep kreeg, was om te onderzoeken of het mogelijk was een Wereldwinkel op te richten in Groenlo. Deze opdracht heeft geresulteerd in een prachtige winkel die op dit moment gevestigd is in de Beltrumsestraat in Groenlo.

De doelstelling van de Wereldwinkel is het bevorderen van eerlijke handel zodat boeren en ambachtslieden in de Derde Wereld een menswaardig bestaan kunnen opbouwen. Dit betekent dat de producenten een eerlijke / faire prijs ontvangen voor hun producten. Door deze verdiensten zijn ze in staat om hun gezin te onderhouden, hun kinderen naar school te sturen en gebruik te maken van de noodzakelijke medische voorzieningen. Vanuit het Fairtrade Label worden de producenten gecontroleerd zodat er geen sprake is van kinderarbeid en er gewerkt wordt met respect voor de mens en het milieu.

Naast producten met een Fairtrade label richt de Wereldwinkel zich ook steeds meer op producten die duurzaam zijn. Hiermee blijft de Wereldwinkel bij zijn eerste opdracht van “Gerechtigheid” (bevorderen van eerlijke handel) “Heelheid van de Schepping” (verhandelen van duurzame producten, gemaakt met respect voor mens en milieu) Door het bevorderen van eerlijke handel zal het verschil tussen arm en rijk in de wereld kleiner worden waardoor een bron van geschillen en oorlog wordt verkleind. Dat zal de “Vrede” in de wereld dichterbij brengen.

Met een Fair Trade product uit de supermarkt een andere winkel of uit de Wereldwinkel koopt u niet zomaar een product maar u koopt een product met een verhaal. Een mooi verhaal over een wereld waar de verschillen tussen arm en rijk, tussen Noord en Zuid steeds kleiner worden. Wie wil daar nu niet aan meewerken.