In de parochie HH. Paulus en Ludger zijn er allerlei oecumenische activiteiten, van diaconale, catechetische en liturgische aard, zowel op lokaal als (semi-) parochieel niveau.
De parochiële werkgroep Ontmoeting & Inspiratie onderhoudt goede contacten met de commissie Inspiratie & Ontmoeting van de PKN-gemeenten van Eibergen/Rekken en Neede.
Ze maken gebruik van elkaars PR-kanalen om de activiteiten bekendheid te geven, informeren elkaar vroegtijdig over het programma om doublures te voorkomen en hebben onlangs voor het 3e achtereenvolgende jaar een gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd: de zeer geslaagde en door ongeveer 200 mensen bezochte solovoorstelling van Helmert Woudenberg over Mozes op zondag 26 januari. De deelnemers aan de activiteiten van beide commissies komen dan ook uit verschillende locaties en kerkgenootschappen.