De parochie HH. Paulus en Ludger is door fusie ontstaand op 1 januari 2021. Het betrof een samengaan van de voormalig St. Paulusparochie, 7 geloofsgemeenschappen rond Groenlo en de Parochie Sint Ludger met 9 geloofsgemeenschappen.
Dat de nieuwe parochie beider namen draagt is enerzijds ingegeven door een aantal parochianen en anderzijds stralen deze heiligen ook de boodschap van onze parochie uit. De apostel Paulus heeft in de vroege Kerk, na zijn bekering tot christen,  zich met hart en ziel ingezet voor de verkondiging van het evangelie.
Sint Ludger was een missionaris in de 8e eeuw en bracht het evangelie in onze streken. Hij werd de eerste bisschop van Münster waar de Oost-Achterhoek toen ook toe behoorde.
Paulus en Ludger herinneren ons aan de missionaire verkondiging van het Evangelie. Beiden zijn geraakt door het geloof dat de weg van Jezus Christus dé weg is die ons dichter bij de Bron en het fundament van alle leven, bij God, brengt. Beiden stonden voor de taak de Blijde Boodschap te verkondigen aan mensen die daar vreemd tegenover stonden. In weerbarstige tijden zijn ze trouw gebleven aan die verkondiging. In het parochielogo vinden we deze visie ook terug.

Parochie logo

Het beeldmerk (logo) straalt een ideologie uit.

  1. Abstracte uitstraling die voor iedereen te duiden is (ook niet kerkbetrokkenen).
  2. Boek centraal: opdracht/ missie om het Woord van God te verspreiden/ delen met anderen (pastoraal beleidsplan: ‘mensen helpen leerling van Jezus te worden’).
  3. Jezus is het vleesgeworden Woord: geboren met Kerstmis, aangewezen door een ster.
  4. De stralen vormen een ster, die naar alle windrichtingen wijst: hele wereld dus, iedereen kan deze stralen zien en ontvangen. Evangelie is als Blijde Boodschap voor alle mensen bereikbaar.
  5. 16 stralen: 16 geloofsgemeenschappen (drie in ieder kwadrant (12) samen met het Kruis (4) maakt 16.
  6. Herdersstaf: zorg voor elkaar en Jezus als de Goede Herder is algemeen. Tevens is het attribuut van Sint Ludger: missionaris en bisschop.
  7. Zwaard: attribuut behorende bij Sint Paulus, maar ook vurig (het te vuur en te zwaard) het uitdragen van Gods nooit aflatende Liefde. Paulus’ zwaard snijdt de bestaande zekerheden waarin de postmoderne mens zich vast strijdt steeds weer opnieuw open.
  8. De combinatie van de symbolen staf en zwaard vormen samen ons meest herkenbare geloofssymbool: het kruis.