Het beleidsplan van het bestuur van de parochie HH. Paulus en Ludger in de Oost-Achterhoek.

Beleidsplan van de parochie HH. Paulus en Ludger.

Bestuurlijk beleidsplan 2023-2027

Samenvattend Bestuurlijk Beleids en Gebouwenplan 2023-2027.pdf

Samenvatting bestuurlijk beleidsplan 2023 - 2027

Bijlage 1 Tabel De bevolking en kerkelijke gezindheid dec 2022

Bijlage 2 Status en taken van het parochiebestuur

Bijlage 3 Organogram parochie HH. Paulus en Ludger

Bijlage 4 Welbevinden Score formulier

Bijlage 5 Grafiek Sociaal gezicht van de kerk