Een mooi en passend gebed bij het recent verschenen boek ‘Als God renoveert’ waarnaar we ook verwijzen in het nieuwe pastoraal beleidsplan.