Vanaf 1-1-2021 zijn de voormalige parochies St. Ludger te Lichtenvoorde e.o. en St. Paulus te Groenlo e.o. samengevoegd tot één nieuwe Parochie H.H. Paulus en Ludger. Als pastoor is door de aartsbisschop benoemd H.A.M. de Jong. Pastoor De Jong is voorzitter van het nieuwe gevormde parochiebestuur. De leden van het pastorale team zijn benoemd voor de nieuwgevormde parochie. De parochie heeft als pastorale thema gekozen: “Verbonden in Christus”. In dit beleidsplan wordt een eerste aanzet gegeven tot renovatie en de richting en inspiratie voor het bouwen aan de Kerk van de toekomst in de Oost-Achterhoek. Dit beleidsplan is hier te lezen.

Het parochiebestuur en pastorale team Parochie HH. Paulus en Ludger