'Met een lach en een traan' is het 150-jarige jubileum van de kerk in Vragender gevierd. Op 2 februari 19.00 uur is er een laatste bijeenkomst in de kerk wat drukte op de vreugde. Op dat officiële uur wordt de Antonius van Padua kerk van de eredienst onttrokken en zal het in de loop van het jaar een andere bestemming krijgen in het dorp.

Frans Dorresteijn zei aan het begin van de jubileumviering: "Ons kerkgebouw verdwijnt, maar God blijft in Vragender." Bennie Schilderink vertelde over de geschiedenis in een woord- en gebedsdienst. Meer dan 2500 kinderen zijn er in al die jaren gedoopt, 735 huwelijken gesloten en 1100 parochianen ter ruste gelegd op de naastgelegen begraafplaats. Pastoor De Jong zei in de overweging dat geloof en beleving gepaard gaat met pieken en dalen verwijzend naar de geschiedenis van het dorp.

"Geloven en in die verbondenheid samenkomen gaan niet altijd van een leien dakje." Op het altaar stond een calvarie uit de voormalige St.-Jacobskapel, nu een ruïne. 'Geloof is niet onverwoestbaar', zei pastoor De Jong. 

Tijdens deze viering werd afscheid genomen van pastor Ronald den Hartog. Hij is op 29 januari verhuisd naar zijn nieuwe parochie St.-Jan de Doper in Mijdrecht. Hij was de laatste pasto(o)r die in Vragender in de naastgelegen pastorie woonde. Angelo Ribbers, voorzitter van de beheercommissie, sprak de pastor toe. Hij bedankte pastor Ronald den Hartog. Ook sprak hij zijn dank uit aan alle vrijwilligers, de voorouders en alle andere pastoors en pastores die in de 150 jaar bouwden aan de geloofsgemeenschap in Vragender. 

 

Meer over het 150-jarige jubileum van de Antonius van Paduakerk in Vragender vindt u in het maartnummer van Sintludgernu.nl. Deze komt in de week van 22 februari uit. 

De dienst terugkijken kan ook op www.kerk.vragender.com of via Youtube – 150 jarig jubileum Sint-Antonius van Paduaparochie Vragender – Parochie Sint Ludger en Sint Paulus

De viering is door 3 tv-camera's is geregistreerd. Camerajournalist Bas Lageschaar van Bas & Beeld uit Vragender maakte de beelden. Sander Slutter van Vedan Holding eveneens uit Vragender verzorgde de techniek.