Regelmatig blader ik even door het boek in de Mariakapel. Mensen komen hier tot rust. Ze komen met hun zorgen, vragen en dankbaarheid bij Maria. Ik lees over zorgen om zieke mensen, behoud van werk, over relaties, een gebed om uitkomst, om rust voor een gestorvene en kracht om verder te kunnen. Ook dankbaarheid is een terugkerende bede. Soms staat er een hartenkreet opgetekend in het boek of een kort ‘dank u’.
In de maand mei hebben we bijzondere aandacht voor de Moeder van de Heer. Mei, in het voorjaar, de Paastijd betekent nieuw leven. Wat doods was laat weer nieuw leven zien. We denken aan vruchtbaarheid, aan het moederschap. We verlangen naar ruimte en een einde van corona.
Gedurende de meimaand wordt in vele kerken de rozenkrans gebeden. In onze parochie openen en sluiten we deze maand met een Marialof met een moment van uitstelling van het Allerheiligste Sacrament.
Het openingslof is op zondag 2 mei om 17.00 uur in de H. Calixtusbasiliek in Groenlo, het sluitingslof op 30 mei in de H. Bonifatiuskerk in Lichtenvoorde, ook om 17.00 uur.
Maria wijst ons op Jezus, haar Zoon. Via Maria komen we bij Hem om rust en verlichting te vinden. Maria is de gezegende onder de vrouwen. Haar lofzang begint met: “Mijn hart prijst hoog de Heer” (Lc. 1, 46).
Pastoor H.A.M. de Jong