Vanaf 5 juni zijn de coronamaatregelen in Nederland weer wat meer versoepeld. De Nederlandse Bisschoppen hebben bekeken wat dit voor de R.K.-kerken betekent.

  1. In kleine kerkgebouwen wordt het aantal parochianen verhoogd van 30 naar 50.
  2. Grotere kerkgebouwen mogen 15% van de zitplaatsen benutten. Dit was 10%.
  3. Kerkgebouwen met meer dan 1.000 zitplaatsen mogen maximaal 250 personen toelaten, mits de anderhalve meter afstand bewaard kan blijven.
  4. Ook de andere basisregels uit het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’, zoals bijvoorbeeld de regels over vooraf reserveren, communie uitreiken, hygiëne en het dragen van mondkapjes blijven van kracht.

Processies en openluchtvieringen

Processies op de openbare weg vallen onder de regelgeving van de lokale overheid. Ook openluchtvieringen die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn, dienen georganiseerd te worden onder de regelgeving van de lokale overheid.

Zingen

De richtlijnen voor koren blijft voorlopig nog hetzelfde. Wel mogen kinderen t/m 12 jaar samen zingen. Het zingen door koren kan volgens deskundigen pas weer als het risiconiveau ‘waakzaam’ is. Dat houdt in dat er minder dan 1200 nieuwe besmettingen per dag zijn. Momenteel zit Nederland nog niet op dat niveau. Dus blijft één cantor of maximaal vier zangers de richtlijn. Op 30 juni worden er meer versoepelingen verwacht. De Nederlandse Bisschoppen hopen dan ook meer duidelijkheid te kunnen geven.