De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden. Vooraf opgeven en registeren zal niet meer nodig zijn. Deze versoepeling gaat in op zaterdag 25 september. Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.

Zingen

Volkszang is met ingang van 25 september weer toegestaan. Ook koren mogen weer in volledige samenstelling zingen, op voorwaarde dat zij de regels van het RIVM voor koren en zangensembles volgen. Dit betreft regels over opstelling.
Nu geldt nog 1,5 meter afstand en in zigzagformatie, ventilatie, spuien enzovoort.
Het aantal leden van een koor dat mag zingen tijdens een viering wordt dus door deze regels bepaald.

  • 1,5 meter afstand
  • zigzagformatie

Alleen bij voldoende ruimte kan het gehele koor zingen.