Het is inmiddels bekend dat de coronamaatregelen weer zijn aangescherpt. Ook de Nederlandse bisschoppen hebben op woensdag 1 december nieuwe maatregelen aangekondigd. Op basis hiervan een overzicht van de maatregelen in onze parochie.
In onze parochie worden tot en met 2 januari na 17.00 uur geen vieringen gehouden.

Dit geldt ook voor Kerstmis.

Het besluit betreft vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten tussen 17.00 uur en 05.00 uur. Bij andere kerkelijke bijeenkomsten kunt u denken aan bijvoorbeeld bezinningsbijeenkomsten, bestuursvergaderingen en doopvoorbereiding.
Deze activiteiten kunnen na 17.00 uur uiteraard wel digitaal worden georganiseerd.

Basisregels

De basisregels gelden op het gebied van hygiëne zoals mondkapje, desinfectie van de handen bij binnenkomst, voldoende ventilatie en thuisblijven bij klachten blijven gelden.
De bisschoppen hebben de anderhalve meter maatregel, die inmiddels een wettelijke verplichting is geworden, al eerder ingevoerd. Dit geldt niet alleen voor kerkgangers, maar ook voor medewerkers bij vieringen. Er zijn ook looproutes in de kerken aangegeven en we vragen u deze te volgen, alsmede de aanwijzingen van toezichthouders.

Zingen

De verplichte anderhalve meter geldt ook voor koorleden. Zij dienen onderling tenminste anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Koren wordt na­druk­ke­lijk aan­gera­den om alleen te repe­te­ren wanneer zij in een komende viering zullen zingen en in grote ruimtes waar voldoende geven­ti­leerd kan wor­den. Verder gel­den voor repe­ti­ties die niet in een kerk plaats­vin­den de regels voor koor­re­pe­ti­ties van de over­heid. Voorlopig blijft meezingen nog toe­ge­staan. Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) wijst erop dat er risico's blijven kleven aan meezingen. Dat er in kerken mag worden gezongen is een uitzondering op het verbod om te zingen of te schreeuwen in de publieke ruimte. Het CIO blijft de voorzichtige lijn volgen.

Onderzoek naar mogelijke aanpassingen en alternatieven

Advent en Kerstmis worden ook dit jaar door de coronapandemie opnieuw een periode van aanpassen en vieren met beperkende maatregelen. Het pastoraal team onderzoekt de komende week de mogelijkheden om zoveel mogelijk Kerstmis overdag te vieren. Dit zal tot een aanpassing van het rooster van vieringen leiden. Binnenkort verschijnt een nieuwe digitale Nieuwsbrief. Voor degenen die niet vaardig zijn op het Internet kan de Nieuwsbrief gemakkelijk worden geprint. Houd ook onze website en Facebookpagina in de gaten.

Gezamenlijke inzet en begrip

De nieuwe maatregelen vragen van het pastoraal team, het bestuur en vrijwilligers opnieuw om extra inzet en uithoudingsvermogen om samen met u zo goed mogelijk Advent en de Kersttijd te vieren. Wij vragen om begrip voor de beslissingen die wij nemen en om uw medewerking.

Pastoraal team en parochiebestuur