Van 6 t/m 10 oktober 2023 is vanuit het bisdom Utrecht een bedevaart naar Banneux. In Banneux staat Maria centraal, omdat zij daar verschenen is aan Mariëtte Beco.

De afgelopen jaren hebben al veel pelgrims uit onze regio de bedevaart meegemaakt. Door de coronapandemie is dat de afgelopen jaren stil komen te liggen, maar we hopen nu weer op de bekende manier bij Maria te komen en daar te vieren. Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting met andere mensen

Graag willen wij u uitnodigen om kennis te maken met de eenvoud, maar tegelijkertijd met de diepe rijkdom van Banneux. Tijdens de vijfdaagse bedevaart gaat er een speciaal team bestaande uit geestelijken, arts en verpleegkundigen, verzorgers en helpers met u mee, zodat u goed verzorgd bent. Er zijn voldoende voorzieningen in de Hospitaliteit in Banneux aanwezig, ook als u van een rolstoel gebruik moet maken.

Deze vijfdaagse bedevaart is voor iedereen, en zeker ook voor zieken, voor mensen die rolstoelafhankelijk zijn en voor ouderen. De organisatie, door inzet van vele vrijwilligers, is zodanig dat de bedevaartganger optimaal aan alle activiteiten mee kan doen.

De reis wordt gemaakt per bus en de deelnamekosten bedragen circa € 350,--. In dit bedrag zijn alle kosten zoals die van heen- en terugreis en ook de kosten van verblijf en begeleiding begrepen. 

Voor opgave en verdere informatie betreffende de kosten en het programma kunt u bellen met Joke Hubers op 0543-47 10 18. Voor algemene informatie kunt u ook bellen met diaken Theo Reuling ofs op 0316-22 56 87.