De Veertigdagentijd loopt uit op Pasen.
We vieren dat Christus uit de dood is opgestaan.

Maar Pasen vieren wij niet alleen op eerste paasdag. Het paasfeest vieren wij niet zonder drie hieraan voorafgaande dagen die deel uitmaken van het liturgische hoogtepunt in het kerkelijke jaar, het paastriduüm, waarin het lijden, de dood en de verrijzenis van Jezus op intense wijze wordt herdacht. De viering van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag (Paaswake) zal met ingang van dit jaar met alle locaties gezamenlijk worden gevierd in het eucharistische centrum van onze parochie, de H. Calixtusbasiliek in Groenlo. 

De paaskaarsen en het doopwater voor de gemeenschappen worden in de paaswake gezegend.

U bent uitgenodigd om deze bijzondere, intense vieringen met medeparochianen van andere geloofsgemeenschappen samen te vieren.

  • Witte Donderdag 6 april: 19.00 uur Eucharistieviering met voetwassing, na de viering stille aanbidding bij het heilig Sacrament tot 21.30 uur; kinderen van de eerste communievoorbereiding worden uitgenodigd mee te doen;
  • Goede Vrijdag 7 april: 19.00 uur Herdenking van het lijden en sterven van de Heer: lijdensverhaal, kruisverering en uitreiking van de heilige communie.
  • Paaswake 8 april: 20.30 uur Eucharistieviering: lichtritus, woorddienst, zegening van het water, hernieuwing van de doopbeloften en eucharistie.

In de vieringen van het paastriduüm gaat het pastoraal team voor en wordt medewerking verleend door vrijwilligers uit verschillende gemeenschappen van onze parochie. 

Op Goede Vrijdag wordt in diverse geloofsgemeenschappen een viering van de Kruisweg gehouden. Op eerste paasdag zijn er ook vieringen in diverse gemeenschappen. Zie hiervoor het rooster.

Nadere bijzonderheden vindt u in de nieuwsbrief van april en op de website.

Aan het einde van de Paaswake worden de paaskaarsen en het gezegende water overhandigd aan vertegenwoordigers van de geloofsgemeenschappen. Op paasmorgen brengen zij de brandende paaskaars in hun vierende gemeenschap. Zo wordt een mooie verbinding tot stand gebracht en het licht van de Verrezen Heer verspreid.

In de viering van Witte Donderdag en de Paaswake worden houdbare producten ingezameld voor de Voedselbank Oost-Achterhoek.
Namens het pastoraal team, het parochiebestuur en de beheercommissies wil ik u allen van harte uitnodigen om aan deze bijzondere vieringen deel te nemen.

Pastoor H.A.M. de Jong