Op zondag 16 april wordt in onze parochie weer het feest van de Goddelijke Barmhartigheid gevierd. De Poolse zuster Faustina Kowalska (1905-1938) kreeg door visioenen van Jezus de zending om de mensen op te wekken tot een onbegrensd vertrouwen in de barmhartigheid van Zijn Goddelijk Hart. Op Barmhartigheidszondag wordt gevierd dat God de berouwvolle zondaar vergeving zal schenken. Hij beloofde gelovigen, die op deze zondag naderen tot het sacrament van boete en verzoening en de Eucharistie, bijzondere genaden te schenken. 

U bent welkom: zondag 16 april 2023 (Beloken Pasen) in de H. Calixtusbasiliek Groenlo.
Programma: 15.00 uur: Gebeden, lofprijzing en Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid. 
Tijdens de eucharistische aanbidding in stilte is er biechtgelegenheid.
Na afloop is er ontmoeting en koffie en thee in de Calixtuszaal.
Deze regionale gebedsmiddag wordt ondersteund door de gebedsgroep van de parochie.
Laten ook wij met de heilige Faustina getuigen: “Jezus ik vertrouw op U”.

Pastoor H.A.M. de Jong